ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ (SEPA) ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017, 07:16

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΜΕΣΗΣ

ΧΡΕΩΣΗΣ (SEPA) ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

 

Απαλλαγείτε από την ταλαιπωρία πληρωμής των πιο κάτω λογαριασμών του Δήμου:

·       Τέλη Σκυβάλων

·        Επαγγελματικής Φορολογίας

·       Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας

·        Τέλη Καθαριότητας Οικοπέδων

καταχωρώντας εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια εντολή αυτόματης πληρωμής (SEPA) στα γραφεία του Δήμου.

 

 Σε περίπτωση που δεν έχετε καταχωρήσει  εντολή για άλλα τέλη του Δήμου τότε θα πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση διεθνούς λογαριασμούς (IBAN) από το αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα του τραπεζικού σας λογαριασμού.

 

Αντίγραφο του λογαριασμού χρέωσης θα σας αποστέλλεται από το Δήμο στην διεύθυνση αλληλογραφίας σας αναγράφοντας ότι έχει υποβληθεί στην τράπεζα σας για εξόφληση.

 

Επιπρόσθετα πληροφορείστε ότι η διαδικασία εκτέλεσης των εντολών άμεσης πληρωμής παρέχεται δωρεάν από τα τραπεζικά ιδρύματα.

 

 

H  εκτέλεση την εντολής θα γίνεται στην ημερομηνία λήξης του λογαριασμού.