• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Νέα & Ανακοινώσεις

Νέα και Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018, 16:50
κατηγορίες για Τέλη Σκυβάλων Οικιών για το έτος  2018  ΠΟΣΟ 1. Οικίες μεγαλύτερες από 400 τετραγωνικά μέτρα € 175.00 2. Οικίες μέχρι 400 τετραγωνικά μέτρα ( Συνολικό Εμβαδόν το οποίο αναγράφεται στην Άδεια Οικοδομής ) € 150.00 3. Οικίες Προσφυγικών Οικισμών € 125.00 4. Διαμερίσματα € 125.00 5. Οικίες Συνταξιούχων των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. € 34.00  Σημ.: Στην περίπτωση που ο ένας εκ των δύο συζύγων εργάζεται δεν θα δίνετε καμία μείωση. (Για νέους συνταξιούχους να προσκομιστούν οι κάρτες συνταξιούχου και των δύο. Εάν δεν κατέχουν την κάρτα συνταξιούχου να προσκομιστεί Κατάσταση Ασφαλιστικού λογαριασμού από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Τμήμα Βεβαιώσεων ).  6. Οικίες Συνταξιούχων Δημόσιου, Ημιδημόσιου τομέα, ΑΗΚ, CYTA & Τραπεζιτι…

Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018, 10:43
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Πληροφορείται το κοινό ότι τα Τέλη Σκυβάλων για το έτος 2018 έχουν αναθεωρηθεί και αυξηθεί.   Η αύξηση καθίσταται αναγκαία γιατί η διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων έχει μεταφερθεί από το σκυβαλότοπο Κοτσιάτη στο ΧΥΤΥ Κόσιης σε συμμόρφωση με την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία. Αυτό έχει ως  αποτέλεσμα το κόστος διαχείρισης των οικιακών απορριμμάτων να αυξηθεί κατακόρυφα.   Σημειώνεται ότι και με την αύξηση αυτή τα τέλη σκυβάλων του Δήμου Ιδαλίου εξακολουθούν να είναι από τα πλέον χαμηλά που ισχύουν στους Δήμους της Μείζονος Λευκωσίας.     Εκ του Δήμου Ιδαλίου.

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017, 03:16
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ (SEPA) ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ   Απαλλαγείτε από την ταλαιπωρία πληρωμής των πιο κάτω λογαριασμών του Δήμου: ·       Τέλη Σκυβάλων ·        Επαγγελματικής Φορολογίας ·       Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας ·        Τέλη Υδατοπρομήθειας ·        Τέλη Καθαριότητας Οικοπέδων καταχωρώντας εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια εντολή αυτόματης πληρωμής (SEPA) στα γραφεία του Δήμου.    Σε περίπτωση που δεν έχετε καταχωρήσει  εντολή για άλλα τέλη του Δήμου τότε θα πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση διεθνούς λογαριασμούς (IBAN) από το αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα του τραπεζικού σας λογαριασμού.   Αντίγραφο του λογαριασμού χρέωσης θα σας αποστέλλεται από το Δήμο στην διεύθυνση αλληλογραφίας σας αναγράφοντας ότι έχει υποβληθεί στην τράπεζα σ…

Powered by Technomart