• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Νέα & Ανακοινώσεις

Νέα και Ανακοινώσεις

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024, 17:16
ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ PMD & ΧΑΡΤΙΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΙΔΑΛΙΟΥ - ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024

Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024, 16:37
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΙΔΑΛΙΟΥ Ο Δήμος Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δύο (2) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση καθηκόντων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου. 1. Σημειώνονται τα εξής: 1.1 Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εργοδότηση τακτής προθεσμίας διάρκειας ενός έτους, με δικαίωμα ανανέωσης ενός ακόμα έτους, εφόσον κατά την αξιολόγησή τους οι εργοδοτουμέ…

Τρίτη, 23 Ιουλίου 2024, 13:36
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΙΔΑΛΙΟΥ Ο Δήμος Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δύο (2) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση καθηκόντων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου. 1. Σημειώνονται τα εξής: 1.1 Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εργοδότηση τακτής προθεσμίας διάρκειας ενός έτους, με δικαίωμα ανανέωσης ενός ακόμα έτους, εφόσον κατά την αξιολόγησή τους οι εργοδοτουμέ…

Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024, 11:12
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 1,5MW ΣΤΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΛΑΤΟΥΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΤΟ ΔΗΜΟ  ΙΔΑΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ»     Η εταιρεία Qualitylink Ltd σας προσκαλεί σε δημόσια διαβούλευση στα πλαίσια της διαδικασίας  Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα  με τις διατάξεις του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων από Ορισμένα Έργα Νόμο 127(Ι)/2018. Στόχος είναι να δοθεί στις ενδιαφερόμενες αρχές και στο κοινό η ευκαιρία να υποβάλουν  σχόλια και προτάσεις για τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον.     Οι απόψεις  που απορρέουν  από τη δημόσια παρουσίαση  λαμβάνονται υπόψη,   καταγράφονται   και  παρουσιάζονται   στη  Μελέτη  μαζί  με  το σχετικό σχολιασμό για το …

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024, 17:19
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Λειτουργία Οικονομικών Τμημάτων του Δήμου Ιδαλίου και Κοινοτήτων Πέρα Χωρίου –Νήσου,  Λυμπιών, Αλάμπρας και Ποταμιάς  Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2024 και με βάση τις πρόνοιες του περί Δήμων Νόμου, ιδρύθηκε και συστάθηκε ο Δήμος Νότιας Λευκωσίας - Ιδαλίου με έδρα τον Δήμο Ιδαλίου ο οποίος αποτελείται από τον Δήμου Ιδαλίου και τις Κοινότητες Πέρα Χωρίου –Νήσου,  Λυμπιών , Αλάμπρας,  και Ποταμιάς.   Για το σκοπό αυτό, αλλά και για την ομαλή μετάβαση στον Δήμο Νότιας Λευκωσίας - Ιδαλίου πληροφορείται το κοινό ότι οι  πληρωμές στα ταμεία του Δήμου Ιδαλίου και των Κοινοτήτων Πέρα Χωρίου –Νήσου, Λυμπιών, Αλάμπρας,  και Ποταμιάς θα επαναλειτουργήσουν κανονικά την Τ…

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024, 15:01
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ     Πληροφορείστε ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  θα διενεργήσει δημόσια ακρόαση την Δευτέρα 17/6/2024 και ώρα 17.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου σχετικά με την κατασκευή του έργου που αφορά την «αλλαγή χρήσης εργοστασίου παραγωγής δοχείων συσκευασίας από πολυμερικά πλαστικά σε μηχανική διέλαση αλουμινίου και επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων» - ΜΕΕΠ για την αλλαγή χρήσης εργοστασίου παραγωγής δοχείων συσκευασίας από πολυμερικά πλαστικά σε μηχανική διέλαση αλουμινίου και επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων, ιδιοκτησία της εταιρείας CADAL LTD στο Δήμο Ιδαλίου, στην βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου, Λευκωσία.   Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος…

Πέμπτη, 06 Ιουνίου 2024, 07:47
Ονοματεπώνυμο Κινητό Τηλέφωνο Τόπος Διαμονής   ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΥ 99 375275 Ενορία Παναγίας Ευαγγελίστριας       ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΥ 99 291795 Ενορία Παναγίας Ευαγγελίστριας       ΜΑΡΙΑ ΕΓΓΛΕΖΟΥ 99 721250 Ενορία Παναγίας Ευαγγελίστριας       ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 99 729219 Ενορία Παναγίας Ευαγγελίστριας       ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ 96 274531 Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης       ΕΚΤΟΡΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 99 633372 Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ 99 460026 Ενορία Παναγίας Ευαγγελίστριας       …

Τρίτη, 28 Μαϊος 2024, 11:16
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ       Ο ∆ήµος Ιδαλίου πληροφορεί τους δηµότες του ότι στα πλαίσια του θεσµού της διδυµοποίησης µε την πόλη Combs-La-Ville στη Γαλλία και τις καθιερωµένες ανταλλαγές πολιτών µεταξύ των δύο πόλεων, θα φιλοξενήσει στον ∆ήµο µας οµάδα Γάλλων κατά τις ηµεροµηνίες 19-26 Οκτωβρίου 2024.     Η οµάδα που θα επισκεφτεί τον ∆ήµο µας θα έχει την ευκαιρία να ζήσει µέσα στην Κυπριακή οικογένεια, να γνωρίσει τον τρόπο ζωής και την κουλτούρα µας, όπως επίσης να ξεναγηθεί σε διάφορα αξιοθέατα της Κύπρου µέσα από πρόγραµµα που θα ετοιµάσει η Πολιτιστική Επιτροπή του ∆ήµου µας.     Όσοι ∆ηµότες του ∆ήµου Ιδαλίου επιθυµούν να φιλοξενήσουν µέλος/µέλη της Γαλλικής αποστολής,  παρακαλούνται όπως συµπληρώσουν τη «∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΓΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ COMBS-LA-VILLE» και να την πα…

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2024, 16:36
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΔΑΛΙΟΥ   Ο Δήμος Ιδαλίου ενημερώνει τους δημότες του ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες για εποχιακή καθαριότητα του Δήμου από την άγρια βλάστηση.   Οι Υπηρεσίες του Δήμου επιθεωρούν και καταγράφουν όλους τους χώρους που χρήζουν καθαριότητας, έχουν κατακυρώσει τις προσφορές σε ιδιώτες εργολάβους και το πρόγραμμα των εργασιών θα έχει ως ακολούθως:   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ:   Οι εργασίες θα αρχίσουν μέσα Απριλίου και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα Ιουνίου.   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ:   Οι εργασίες θα αρχίσουν αρχές Μαΐου και αναμένεται να ολοκληρωθούν στα μέσα Ιουνίου.   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ:   Η καθαριότητα των χώρων πρασίνου θα γίνει του μήνες Μάιο και Ιούνιο.   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ:   Η καθαριότητα των τάφων (ε…

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023, 13:53
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης για τα Πράσινα Σημεία Λευκωσίας Τα Πράσινα Σημεία Λευκωσίας διαθέτουν πλέον Τηλεφωνική Γραμμή Εξυπηρέτησης για τους δημότες της επαρχίας. Σκοπός της Γραμμής Εξυπηρέτησης είναι να παρέχει την ευκαιρία στους δημότες για απευθείας επικοινωνία με τη διοίκηση των Πράσινων Σημείων, με απώτερο στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  Από τον Φεβρουάριο του 2023 οι δημότες της επαρχίας Λευκωσίας μπορούν να επικοινωνούν με τη διοίκηση των Πράσινων Σημείων στον αριθμό 77 11 12 16, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή (8-00 π.μ. μέχρι 15-30 μ.μ.). Μέσω της Γραμμής Εξυπηρέτησης μπορούν να: ·         Ενημερώνονται για τα ωράρια λειτουργίας των Πράσινων Σημείων ·         Μαθαίνουν για τα είδη αποβλήτων που δέχοντα…

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022, 15:23
Συμβουλευτικός Σταθμός «Ιθάκη» πρόληψη, συμβουλευτική και θεραπεία για την κοινότητα Ο Σταθμός Πρόληψης και Συμβουλευτικής «ΙΘΑΚΗ» ιδρύθηκε από τους Δήμους και τις Κοινότητες της περιοχής μας ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες ψυχικής υγείας των πολιτών.   Η «ΙΘΑΚΗ», μέσω του Τομέα Θεραπείας, προσφέρει συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη σε άτομα (ενήλικες και παιδιά, οικογένειες και ζευγάρια) των κοινοτήτων που συμμετέχουν στον Σταθμό για ζητήματα ψυχικής υγείας που τυχόν να αντιμετωπίζουν.   Επιπρόσθετα, ο Σταθμός προσφέρει ένα ανοιχτό θεραπευτικό πρόγραμμα για άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με παράνομες και νόμιμες ουσίες εξάρτησης, καθώς και καθοδήγηση και στήριξη σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν ανάλογες δυσκολίες. Το πρόγραμμα χρήσης ουσιών είναι αδειοδοτημένο απ…

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022, 15:31
ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

Πέμπτη, 04 Νοεμβρίου 2021, 16:47
Έκδοση ή/ και μεταφορά εκλογικών βιβλιαρίων   Ο Δήμος Ιδαλίου  καλεί τους νέους Δημότες του, που έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους, αλλά και όσους από τους παλιούς, που για διάφορους λόγους έχουν αμελήσει να μεταφέρουν τα εκλογικά τους δικαιώματα στο Δήμο μας, να το πράξουν χωρίς καθυστέρηση. Η μεταφορά των εκλογικών βιβλιαρίων είναι υποχρεωτική. Με βάση τη σχετική Νομοθεσία, οποιοσδήποτε μετακομίζει σε νέο Δήμο ή Κοινότητα, οφείλει εντός έξι (6) μηνών να μεταφέρει το εκλογικό του βιβλιάριο στη νέα του διεύθυνση. Η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους ή η μεταφορά των εκλογικών δικαιωμάτων στον τόπο διαμονής των δημοτών, είναι προς το συμφέρον όλων, γιατί και οι ίδιοι έχουν λόγο στις εκάστοτε Δημοτικές εκλογές, αλλά και τα έσοδα του Δήμ…

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021, 13:04
  Εφαρμογή του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2017 [Ν.184(I)/2017]   Ο περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2017 [Ν.184(I)/2017] τέθηκε σε ισχύ από στις 22 Δεκεμβρίου 2020 και εφαρμόζεται από τις Δημόσιες Αρχές καθώς από τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.   Η εποπτεία και εφαρμογή του Νόμου τέθηκε στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν σύστασης του Υπουργού.   Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ορίζεται ως εποπτική αρχή για τους σκοπούς του Κανονισμού και έχει ευθύνη να παρακολουθεί την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού και του παρόντος Νόμου στη Δημοκρατία και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν στην επεξεργασία …

Παρασκευή, 02 Αυγούστου 2019, 17:57
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ     Προς όλους τους Δημότες Ιδαλίου,   Ο Δήμος Ιδαλίου, υπενθυμίζει τους δημότες του ότι το Πράσινο Σημείο που βρίσκεται στην περιοχή «ΓΕΡΟΚΑΡΚΑ» του Δήμου μας, έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του από τις αρχές Απριλίου.   Το Πράσινο Σημείο είναι ένας οργανωμένος χώρος στον οποίο οι  δημότες μπορούν να εναποθέτουν ΔΩΡΕΑΝ τα απόβλητα τους, εφόσον αυτά είναι ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ.  Σημειώνεται ότι στον εν λόγω χώρο δεν μπορεί να γίνεται εναπόθεση αποβλήτων από εμπορικές ή γεωργικές δραστηριότητες, εργολήπτες, βιομηχανίες ή άλλους επαγγελματικούς φορείς.   Επειδή η υπηρεσία περισυλλογής των φυτικών απορριμμάτων (κλαδεμάτων) από τα υποστατικά των δημοτών έχει τερματιστεί από τις 15/06/2019, είναι υποχρέωσή σας να μεταφέρετε και εναποθέτετε τα φυτικά απορρίμματα σα…

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019, 15:01
    Πράσινα Σημεία Επαρχίας Λευκωσίας Το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης των Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Επαρχίας Λευκωσίας ανέθεσε στην εταιρεία Citipost ΙΚΕ, μετά από επιλογή μέσω ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, τη λειτουργία και διαχείριση οκτώ Πράσινων Σημείων και ενός Κινητού Πράσινου Σημείου στην επαρχία της Λευκωσίας.   Τα Πράσινα Σημεία είναι οργανωμένοι χώροι στα οποία οι πολίτες θα μπορούν να εναποθέτουν ειδικά ρεύματα αποβλήτων οικιακής προέλευσης και συμβάλουν στην: Μείωση της ανεξέλεγκτής και παράνομης διάθεσης αποβλήτων Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας Ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων Εξοικονόμηση φυσικών πόρων για τις μελλοντικές γενιές Ανάπτυξη νέων προτύπων κοινωνικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς   Οι πολίτες μπ…

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017, 07:16
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ (SEPA) ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ   Απαλλαγείτε από την ταλαιπωρία πληρωμής των πιο κάτω λογαριασμών του Δήμου: ·       Τέλη Σκυβάλων ·        Επαγγελματικής Φορολογίας ·       Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας ·        Τέλη Καθαριότητας Οικοπέδων καταχωρώντας εύκολα, γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια εντολή αυτόματης πληρωμής (SEPA) στα γραφεία του Δήμου.    Σε περίπτωση που δεν έχετε καταχωρήσει  εντολή για άλλα τέλη του Δήμου τότε θα πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση διεθνούς λογαριασμούς (IBAN) από το αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα του τραπεζικού σας λογαριασμού.   Αντίγραφο του λογαριασμού χρέωσης θα σας αποστέλλεται από το Δήμο στην διεύθυνση αλληλογραφίας σας αναγράφοντας ότι έχει υποβληθεί στην τράπεζα σας για εξόφληση.   Επιπρόσθετ…