Προσφορές

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018, 12:19
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 49/2018   «Διαγωνισμός για την συντήρηση και καθαριότητα των χώρων πρασίνου στο Δήμο Ιδαλίου»   Ο Δήμος Ιδαλίου προκηρύσσει διαγωνισμό για την συντήρηση και καθαριότητα των χώρων πρασίνου στο Δήμο Ιδαλίου.   Όρους προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσου…

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018, 12:07
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 50/2018   «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ»   Ο Δήμος Ιδαλίου προκηρύσσει διαγωνισμό για την σύνδεση και αποσύνδεση Χριστουγεννιάτικού φωτεινού διάκοσμου.   Όρους προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσου…

Powered by Technomart