Εκδηλώσεις

Έληξε
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Ημερομηνία: 26/06/2024
Τοποθεσία: DALI
Έληξε
ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 2024
Ημερομηνία: 01/06/2024
Τοποθεσία: DALI
Έληξε
ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2024
Ημερομηνία: 18/05/2024
Τοποθεσία: DALI
Έληξε
           ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ   Η Τοπική Επιτροπή Αιµοδοσίας Ιδαλίου, η Επιτροπή Υγείας ∆ήµου Ιδαλίου και το Κέντρο Αίµατος του Υπουργείου Υγείας, διοργανώνουν εθελοντική αιµοδοσία για ενίσχυση της Τράπεζας Αίµατος του ∆ήµου µας.   ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΩΡΑ 6:00-9:00 µ.µ. …
Ημερομηνία: 03/04/2024, 18:00
Τοποθεσία: DALI