Εκδηλώσεις

Έληξε
           ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ   Η Τοπική Επιτροπή Αιµοδοσίας Ιδαλίου, η Επιτροπή Υγείας ∆ήµου Ιδαλίου και το Κέντρο Αίµατος του Υπουργείου Υγείας, διοργανώνουν εθελοντική αιµοδοσία για ενίσχυση της Τράπεζας Αίµατος του ∆ήµου µας.   ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΩΡΑ 6:00-9:00 µ.µ. …
Ημερομηνία: 03/04/2024, 18:00
Τοποθεσία: DALI