Έντυπα

Οικονομικό Τμήμα

Όνομα Έντυπο
Γενικό Έντυπο Ένστασης
Έντυπο Ένστασης Συνταξιούχου
Έντυπο Ένστασης Συντ.Πέρα των 75 ετών
Αίτηση για Έκδοση Άδειας Λειτουργίας- Άρθ.103
Αίτηση για Απόκτηση Χώρου Ταφής
Αίτηση για Έκδοση Άδειας Πλανοδιοπώλησης-Αρθ.111
Αίτηση για Έκδοσης Άδειας Πώλησης Οινοπνευματόδων Ποτών
Αίτηση για Έκδοση Άδειας Λειουργίας-Εστιατόρια-Άρθ112-117
Αίτηση Συλλογή Σκυβάλων
Αίτηση για Ταφή σε Υφιστάμενο Χώρο Ταφής

Πολιτικοί Γάμοι

Όνομα Έντυπο
Ένορκος Δήλωση
Affidavit

Τεχνική Υπηρεσία

Όνομα Έντυπο
Έντυπα από Ένωση Δήμων Κύπρου

Υγειονομική Υπηρεσία

Όνομα Έντυπο
Αίτηση για έκδοση Άδειας κατοχής σκύλου
Μετακίνηση εγκαταλελειμένων οχημάτων
Καθαριότητα Δημόσιων Χώρων
Διοχεύτεση Ακάθαρτων Νερών
Εγκαταλελειμμένα Οχήματα
Καθαρισμός Οικοπέδων
Άδειες Σκύλων
Καταπολέμηση Τρωκτικών
Καταπολέμηση Έντομων
Περισυλλογή Κλαδευμάτων
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΚΥΒΑΛΩΝ

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

Όνομα Έντυπο
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΚΥΒΑΛΩΝ
Powered by Technomart