• Αρχική
  • Ο Δήμος μας
  • Τμήματα Δήμου

Τμήματα Δήμου

Μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ των αρμοδίων φορέων του κράτους και των οργανωμένων φορέων του Συμβουλίου Βελτιώσεως Δαλιού που κράτησαν περίπου τρία χρόνια, στις 18 Σεπτεμβρίου 1996 αποφασίστηκε η διεξαγωγή δημοψηφίσματος μεταξύ των εγγεγραμμένων εκλογέων της Περιοχής Βελτιώσεως Ιδαλίου. Το δημοψήφισμα διεξήχθη την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 1996 με στόχο την εξακρίβωση της επιθυμίας των εκλογέων της Περιοχής Βελτιώσεως Ιδαλίου για την ανακήρυξη ή μη της Περιοχής τους σε Δήμο. Το αποτέλεσμα το δημοψηφίσματος ήταν υπέρ της ανακήρυξης της Περιοχής Βελτιώσεως Ιδαλίου σε Δήμο.

Στις 23 Οκτωβρίου 1996 με βάση το Διάταγμα για την κήρυξη της Περιοχής Βελτιώσεως Ιδαλίου σε Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) (β) του Περί Δήμων Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονταν σύμφωνα με το αναφερόμενο Άρθρο, κήρυξε την περιοχή Βελτιώσεως Ιδαλίου σε Δήμο με το όνομα Δήμος Ιδαλίου. Στις 15 Δεκεμβρίου 1996 διεξήχθησαν οι πρώτες Δημοτικές Εκλογές όπου 1ος Δήμαρχος Ιδαλίου ανακηρύχθηκε ο Γιάννης Γρούτας.

Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι Άγγελος Μούσιης, Σάββας Αναστασίου, Ανδρούλλα Λιονταρή, Λεόντιος Καλλένος, Λοΐζος Παπαλοΐζου, Παναγιώτης Σολωμού, Γιώργος Μουττάς και Ανδρέας Παρμάκκης.Αντιδήμαρχος εκλέγηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Γιώργος Μουττάς. Στις 24 Οκτωβρίου 1997 απεβίωσε ο 1οςεκλελεγμένος Δήμαρχος, Γιάννης Γρούτας, με αποτέλεσμα να προκηρυχθούν πρόωρες αναπληρωματικές εκλογές για τη θέση του Δημάρχου οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 7 Δεκεμβρίου 1997. Νέος Δήμαρχος Ιδαλίου εκλέγεται ο Δρ Νίκος Νικολάου. Στις 14 Δεκεμβρίου 1999 απεβίωσε ο Σάββας Αναστασίου και τη θέση αναπλήρωσε από τις 18 Ιανουαρίου 2001 ο Σωτήρης Ηλιάδης.

Διανύοντας την πρώτη πενταετία του ο Δήμος Ιδαλίου ασχολήθηκε κυρίως με έργα ανάπτυξης της κωμόπολης Ιδαλίου, όπως επίσης και στην αναβάθμιση της πολιτιστικής ζωής των Δημοτών με την πραγματοποίηση διάφορων πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. Κατά τα πρώτα δύο χρόνια ο Δήμος λειτουργούσε αρχικά στα παλιά γραφεία του Συμβουλίου Βελτιώσεως. Το 1998, λόγω άμεσων αναγκών, μεταφέρεται σε ενοικιαζόμενα γραφεία για καλύτερη λειτουργία της υπηρεσίας.

Στον Πολιτιστικό τομέα έχουμε μια προσπάθεια αναβάθμισης του θεσμού της Διδυμοποίησης με την Combs la Villeκαι επίσης την τροχιοδρόμηση πολιτιστικών συνεργασιών με στόχο τη διδυμοποίηση με τον Δήμο Αχαρνών, οι οποίες ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 1998.

Φτάνοντας στην δεύτερη πενταετία, έχουμε τη διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών στις 16 Δεκεμβρίου του 2001. Στις εκλογές αυτές επανεκλέγεται ο Δρ Νίκος Νικολάου στο αξίωμα του Δημάρχου, και στις θέσεις των Δημοτικών Συμβούλων έχουμε τους Λεόντιο Καλλένο, ο οποίος εκλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο στη θέση του Αντιδήμαρχου, Παναγιώτη Σολωμού, Λοΐζο Παπαλοΐζου, Ανδρέα Αντωνίου, Ανδρούλλα Λιονταρή, Αντρούλα Σιάτη, Γιώργο Μουττά και Γιώργο Γρούτα. Η δεύτερη πενταετία σηματοδοτείται με σημαντικά έργα ανάπτυξης στο Δήμο, όπως επίσης και σε περαιτέρω κοινωνική και πολιτιστική προσφορά προς τους Δημότες.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Ιδαλίου διαχωρίζονται και στελεχώνονται με το απαραίτητο προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου:

Λειτουργεί επίσης ξεχωριστή υπηρεσία, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Δαλιού.

Πέραν της ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου λειτουργούν παράλληλα και άλλες επιτροπές οι οποίες επιτελούν σημαντικό έργο. Ο ρόλος των επιτροπών αυτών επιτρέπει την καλύτερη μελέτη των διαφόρων θεμάτων και την προσκόμιση εισηγήσεων προς την ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου για ευκολότερη λήψη αποφάσεων. Οι επιτροπές αυτές είναι η Διαχειριστική, η Τεχνική, η Επιτροπή Προσφορών και η Επιτροπή Προσωπικού.

Η Πολιτιστική Υπηρεσία του Δήμου αποτελείται επίσης από διάφορες επιτροπές οι οποίες έχουν καθαρά συμβουλευτικό ρόλο. Οι επιτροπές αυτές είναι η Πολιτιστική, Διδυμοποίησης, Υγείας-Καθαριότητας και Περιβάλλοντος στην οποία υπάγεται και η Τοπική Επιτροπή Αιμοδοσίας, Παιδείας-Νεολαίας και Αθλητισμού, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Επαναπροσέγγισης, Κοινωνικών και Θρησκευτικών Θεμάτων, και Αρχαιοτήτων και Αρχαίων Μνημείων.

Φωτογραφίες