ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Πράσινο Σημείο

Παρασκευή, 02 Αυγούστου 2019, 17:57

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

 

 

Προς όλους τους Δημότες Ιδαλίου,

 

Ο Δήμος Ιδαλίου, υπενθυμίζει τους δημότες του ότι το Πράσινο Σημείο που βρίσκεται στην περιοχή «ΓΕΡΟΚΑΡΚΑ» του Δήμου μας, έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του από τις αρχές Απριλίου.

 

Το Πράσινο Σημείο είναι ένας οργανωμένος χώρος στον οποίο οι  δημότες μπορούν να εναποθέτουν ΔΩΡΕΑΝ τα απόβλητα τους, εφόσον αυτά είναι ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Σημειώνεται ότι στον εν λόγω χώρο δεν μπορεί να γίνεται εναπόθεση αποβλήτων από εμπορικές ή γεωργικές δραστηριότητες, εργολήπτες, βιομηχανίες ή άλλους επαγγελματικούς φορείς.

 

Επειδή η υπηρεσία περισυλλογής των φυτικών απορριμμάτων (κλαδεμάτων) από τα υποστατικά των δημοτών έχει τερματιστεί από τις 15/06/2019, είναι υποχρέωσή σας να μεταφέρετε και εναποθέτετε τα φυτικά απορρίμματα σας στο υπό αναφορά Πράσινο Σημείο ή σε οποιοδήποτε άλλο Πράσινο Σημείο στην Επαρχία Λευκωσίας.

 

Στο Πράσινο Σημείο μπορείτε να μεταφέρετε και εναποθέτετε επίσης τα ακόλουθα ρεύματα αποβλήτων:

 


1.     Ογκώδη απόβλητα

2.     Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ)

3.     Πλαστικά Δοχεία – συσκευασίες

4.     Πλαστικό

5.     Χαρτί / χαρτόνια (εφημερίδες, χαρτί γραφείου)

6.     Γυαλί

7.     Αλουμίνιο

8.     Μεταλλικά αντικείμενα (πχ καλοριφέρ κλπ)

9.     Ξύλο

10.  Υφάσματα

11.  Παιγνίδια

12.  Ακτινογραφίες

13.  Θερμόμετρα

14.  Λαμπτήρες

15.  Υλικά Καθαρισμού

16.  Χρώματα (μπογιές), μελάνια, κόλλες, ρητίνες

17.  Βρώσιμα Έλαια και Λίπη

18.  Μπαταρίες οχημάτων

19.  Φορητές μπαταρίες

20.  Μηχανέλαια


 

Όπως έχουμε παρατηρήσει, κάποιοι δημότες τοποθετούν στα σημεία που υπάρχουν οι πράσινοι κάλαθοι οικιακών αποβλήτων ή και σε άλλα σημεία, διάφορα αντικείμενα ή απόβλητα τα οποία δεν μαζεύονται από τα σκυβαλοφόρα, όπως έπιπλα ή μεγάλα αντικείμενα από πλαστικό, ξύλο ή μέταλλο, ή και κλαδέματα.  Σας υπενθυμίζουμε ότι αυτά πρέπει να μεταφέρονται στο Πράσινο Σημείο.   Αυτό θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και αποτελεί αδίκημα.

 

Από την 1η Αυγούστου 2019, τα σημεία όπου παρατηρείται οχληρία θα παρακολουθούνται από τις υπηρεσίες του Δημαρχείου, θα διενεργούνται έλεγχοι, και θα λαμβάνονται τα υπό του νόμου ενδεικνυόμενα μέτρα εναντίον των παραβατών.

 

 

Οι Ώρες Λειτουργίας του Πράσινου Σημείου είναι οι ακόλουθες:

·      Δευτέρα – Σάββατο        09:00 – 18:00 (Χειμερινό Ωράριο) και  09:00 – 20:00 (Θερινό Ωράριο)

·      Κυριακή  09:00 – 14:00

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΥ ΙΔΑΛΙΟΥ

Φωτογραφίες