Λειτουργία Οικονομικών Τμημάτων

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024, 17:19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Μεταρρύθμιση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Λειτουργία Οικονομικών Τμημάτων

του Δήμου Ιδαλίου και Κοινοτήτων Πέρα Χωρίου –Νήσου,  Λυμπιών, Αλάμπρας και Ποταμιάς 

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2024 και με βάση τις πρόνοιες του περί Δήμων Νόμου, ιδρύθηκε και συστάθηκε ο Δήμος Νότιας Λευκωσίας - Ιδαλίου με έδρα τον Δήμο Ιδαλίου ο οποίος αποτελείται από τον Δήμου Ιδαλίου και τις Κοινότητες Πέρα Χωρίου –Νήσου,  Λυμπιών , Αλάμπρας,  και Ποταμιάς.

 

Για το σκοπό αυτό, αλλά και για την ομαλή μετάβαση στον Δήμο Νότιας Λευκωσίας - Ιδαλίου πληροφορείται το κοινό ότι οι  πληρωμές στα ταμεία του Δήμου Ιδαλίου και των Κοινοτήτων Πέρα Χωρίου –Νήσου, Λυμπιών, Αλάμπρας,  και Ποταμιάς θα επαναλειτουργήσουν κανονικά την Τετάρτη 3 Ιουλίου, 2024.

 

Οι διαδικτυακές πληρωμές μέσω jccsmart θα μπορούν να διεκπεραιώνονται κανονικά.

 

Αναφορικά με τα Δημοτικά Τέλη Ακίνητης Ιδιοκτησίας σας ενημερώνουμε ότι λόγω των πιο πάνω θα δοθεί παράταση πληρωμής και δεν θα επιβληθεί επιβάρυνση στην λήξη των λογαριασμών στις 5/7/2024.

  

Απολογούμαστε για τυχόν ταλαιπωρία και σας ευχαριστούμε για την κατανόηση εκ των προτέρων.