ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - δημόσια ακρόαση

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024, 15:01

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Πληροφορείστε ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  θα διενεργήσει δημόσια ακρόαση την Δευτέρα 17/6/2024 και ώρα 17.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Ιδαλίου σχετικά με την κατασκευή του έργου που αφορά την «αλλαγή χρήσης εργοστασίου παραγωγής δοχείων συσκευασίας από πολυμερικά πλαστικά σε μηχανική διέλαση αλουμινίου και επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων» - ΜΕΕΠ για την αλλαγή χρήσης εργοστασίου παραγωγής δοχείων συσκευασίας από πολυμερικά πλαστικά σε μηχανική διέλαση αλουμινίου και επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων, ιδιοκτησία της εταιρείας CADAL LTD στο Δήμο Ιδαλίου, στην βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου, Λευκωσία.

 

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/04A14262412934C8C2258B20002F7571?OpenDocument