• Αρχική
  • Υπηρεσίες
  • Υγειονομική Υπηρεσία

Υγειονομική Υπηρεσία

Η Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου μέσα από την εκτέλεση των διαφόρων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της, έχει σαν στόχο τη διασφάλιση της Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής.

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες:

  1. η υγιεινή του περιβάλλοντος, η διερεύνηση και παρεμπόδιση της μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, η επιθεώρηση υποστατικών πώλησης / παρασκευής τροφίμων και δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών και η έκδοση, όπου απαιτείται, των σχετικών πιστοποιητικών, η εξέταση αιτήσεων για έκδοση σχετικών αδειών, η διερεύνηση παραπόνων σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία,
  1. ο έλεγχος τροφίμων, υδατοπρομηθειών, αποχετεύσεων, σκυβάλων, κατοικίδιων ζώων, η καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών και η διατήρηση της γενικής καθαριότητας του Δήμου,
  1. η εφαρμογή του Περί Δήμων Νόμου και των Κανονισμών ή άλλων συναφών νόμων και κανονισμών που αφορούν την Υπηρεσία,
  1. η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και αντικειμένων,
  1. η έκδοση αδειών κατοχής σκύλων και ο έλεγχος των αδέσποτων σκύλων,
  1. ο καθαρισμός οικοπέδων, η υγειονομική διαφώτιση των κατοίκων της περιοχής του Δήμου.

Περεταίρω στις Υπηρεσίες / Υγειονομική υπηρεσία τα στοιχεία επικοινωνίας να τροποποιηθούν ως εξής:

Ταχυδρομική διεύθυνση: Δημαρχείο Ιδαλίου, Γρ. Διγενή 20Α, Τ.Θ. 11025, 2540 Δάλι   

Παναγιώτης Χάρπας- Υγειονομικός Επιθεωρητής               

Τηλ.: 22 444894 

E-mail:   health@dali.org.cy

Κατερίνα Λαμπρινού – Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Τηλ.: 22444893

E-mail: klambrinou@dali.org.cy

Πανίκκος Παρασκευά – Εργάτης

Τηλ.: 99489487