• Αρχική
 • Υπηρεσίες
 • Οικονομική Υπηρεσία

Οικονομική Υπηρεσία

Αρμοδιότητες:

 • Οικονομική διαχείριση του Δήμου
 • Διενέργεια εισπράξεων φόρων και άλλων εσόδων
 • Διενέργεια πληρωμών
 • Προετοιμασία και προεργασία για τη δημιουργία των Οικονομικών καταστάσεων και Προϋπολογισμών του Δήμου Παρακολούθηση Προϋπολογισμού
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων
 • Έκδοση Βεβαιώσεων Εξόφλησης Οφειλών για Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
 • Κατάθεση Αγωγών Καθυστερημένων Φορολογιών / Τελών και Αδειών
 • Παραλαβή, εξέταση Ενστάσεων οποιωνδήποτε οφειλόμενων ποσών προς το Δήμο

Στελέχωση του Τμήματος

 Προϊστάμενη Υπηρεσίας

Μαρία Ζαλιστή - Δημοτική Ταμίας        

Τηλέφωνο: 22444895            email: accounts@dali.org.cy

Υπαλληλικό προσωπικό

 1. Πέτρος Γρούτας - Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός  

Τηλέφωνο.: 22444897  κινητό: 99940307

  1. Χαρίκλεια Παπαγιάννη - Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός  

Τηλέφωνο: 22444822             email: hpapayianni@dali.org.cy

3.  Μύρωνας Πούννας - Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός  

Τηλέφωνο: 22444896            email: mpounas@dali.org.cy