• Αρχική
 • Υπηρεσίες
 • Οικονομική Υπηρεσία

Οικονομική Υπηρεσία

Αρμοδιότητες:

 • Οικονομική διαχείριση του Δήμου
 • Διενέργεια εισπράξεων φόρων και άλλων εσόδων
 • Διενέργεια πληρωμών
 • Προετοιμασία και προεργασία για τη δημιουργία των Οικονομικών καταστάσεων και Προϋπολογισμών του Δήμου Παρακολούθηση Προϋπολογισμού
 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων
 • Έκδοση Βεβαιώσεων Εξόφλησης Οφειλών για Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
 • Κατάθεση Αγωγών Καθυστερημένων Φορολογιών / Τελών και Αδειών
 • Παραλαβή, εξέταση Ενστάσεων οποιωνδήποτε οφειλόμενων ποσών προς το Δήμο

Στελέχωση του Τμήματος

ΚΕΝΤΡΙΚΟ email: accounts@dali.org.cy

 Προϊστάμενη Υπηρεσίας

           Μαρία Ζαλιστή - Δημοτική Ταμίας        

           email: mzalisti@dali.org.cy

Υπαλληλικό προσωπικό

             1.  Πέτρος Γρούτας - Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός  

             Τηλέφωνο.: 22444897  

  1. Χαρίκλεια Παπαγιάννη - Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός  

            Τηλέφωνο: 22444822             email: hpapayianni@dali.org.cy

           3.  Μύρωνας Πούννας - Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός  

           Τηλέφωνο: 22444896            email: mpounas@dali.org.cy

Έντυπα