• Αρχική
  • Υπηρεσίες
  • Διοικητική Υπηρεσία

Διοικητική Υπηρεσία

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΑΡΧΕΙΟ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η Γραμματεία είναι ο άμεσος δέκτης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτές λαμβάνονται μέσα στo πλαίσιο της πολιτικής που έχει θέσει. Ταυτόχρονα είναι το όργανο άμεσης προώθησης των αποφάσεων ή των οδηγιών προς τα αρμόδια τμήματα για εκτέλεση. Στοχεύει στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου και στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κοινού.

Το Τμήμα της Γραμματείας έχει την ευθύνη της οργάνωσης, του συντονισμού και της προσφοράς γραμματειακής υποστήριξης στο Δήμαρχο, Δημοτικό Συμβούλιο και Δημοτικό Γραμματέα. Το συγκεκριμένο Τμήμα είναι ο άμεσος δέκτης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτές λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της πολιτικής που έχει θέσει. Ταυτόχρονα είναι το όργανο άμεσης προώθησης των αποφάσεων ή των οδηγιών προς τα κατάλληλα Τμήματα για εκτέλεση.

Βασικές Αρμοδιότητες Αρχείου:

• Επιμέλεια για την παραλαβή, το χαρακτηρισμό, την πρωτοκόλληση και συσχετισμό όλων των εισερχόμενων-εξερχόμενων αιτήσεων και εγγράφων της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας καθώς και την άμεση και σωστή διανομή των προτύπων στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου για εξέταση και επίλυση. Το Αρχείο παρακολουθεί την εξέλιξη αντιμετώπισής τους από το αρχικό στάδιο υποβολής τους μέχρι και την έκβαση του τελικού αποτελέσματος.

• Κοινοποίηση εγκυκλίων προς το προσωπικό.

• Τηρεί Μητρώο και ατομικούς Φακέλους του μονίμου προσωπικού.

• Ασχολείται με τη μελέτη και εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και δίνει κάθε αναγκαία πληροφορία για τη σωστή εφαρμογή τους.

• Χειρισμός υποθέσεων για απαλλοτριώσεις/επιτάξεις γης για δημόσιους σκοπούς

• Συγκέντρωση και κοινοποίηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, των νόμων, διαταγμάτων, αποφάσεων, εγκυκλίων κλπ.

• Προσφορές.

• Εξυπηρέτηση του κοινού.

• Ονοματοδοσία οδών.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Λάμπρος Ματσάγκος: Δημοτικός Γραμματέας

Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί- Τεχνικός:

Ελένη Χρίστου -Σάββα: Γραμματειακός Λειτουργός

Ελένη Τσιαηλή: Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Αντώνης Λοϊζίδης: Τεχνικός