Επιτροπές

 1. Πολιτιστική Επιτροπή:
  Πρόεδρος:  Ανδρέας Αντωνίου, Δημοτικός Σύμβουλος 
  Μέλη:  Ανδρούλλα Φυτίδου, Δημοτική Σύμβουλος
    Βιβή Βαλιαντή, Δημοτική Σύμβουλος
    Κυριακή Γρούτα, Δημοτική Σύμβουλος
    Παναγιώτης Ζαβός, Δημοτικός Σύμβουλος
    Αλέκος Τασουρής, Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος
    Μιχάλης Οδυσσέως, Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος
    Ανδρούλλα Σιάτη, Πρώην Δημοτική Σύμβουλος
    Σκεύη Σάκκη, Πρώην Δημοτική Σύμβουλος
    Σοφία Συλλούρη, Διευθύντρια Δημοτικής Χορωδίας
    Ανδρέας Κωνσταντίνου, Εθελοντής
    Βασιλική Μιχαήλ, Εθελόντρια
    Μαρία Λοΐζου, Εθελόντρια
    Ρούλα Πογιατζιή, Εθελόντρια
    Χρίστος Πολυκάρπου, Εθελοντής
     
  Εθελοντές:  Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος
    Άννα Νιούλικου, Πρώην Δημοτική Σύμβουλος
    Αναστασία Χάματσου
    Ανδρέας Πολυκάρπου
    Ανδρόνικος Γρούτας
    Αντιγόνη Καλλή-Κολοκάση
     Άντρη Παπαδόπουλου
    Βασιλική Σέπου
    Δέσπω Καμένου
    Έλενα Μιχαηλίδου
    Ελένη Πελετιέ-Ιωάννου
    Ευτυχία Κουνενή
    Κατερίνα Τσιελεπή
    Κάτια Γεωργίου
    Κίκα Χρυσάφη
    Λίτσα Ζαβού
    Μαρία Κυριάκου
    Μαρούλλα Χείλη
    Μελανή Λοϊζίδου
    Μηλίτσα Καλλή
    Πάρης Αλούπας
    Πόπη Παπαϊωάννου
    Τέρψα Κουζάρη
    Χαράλαμπος Χαραλάμπους
    Χαρίτος Ολύμπιος
    Χρυστάλλα Αντωνίου

Η Πολιτιστική Επιτροπή ασχολείται με την προώθηση της Πολιτιστικής Πολιτικής του Δήμου καθώς και την Παραγωγή Πολιτισμού.

Προωθεί και προβάλλει την πολιτιστική δημιουργία και ανάπτυξη και τις δραστηριότητες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των δημοτών και την ποικιλόμορφη, πολυ-πολιτισμική καλλιτεχνική και πνευματική ανάπτυξη.

Προγραμματίζει και διοργανώνει εκδηλώσεις πολιτιστικού, λαογραφικού και κοινωνικού περιεχομένου, όπως μουσικές βραδιές, θεατρικές παραστάσεις, ποιητικές βραδιές, παραδοσιακές εκδηλώσεις και εκδόσεις έντυπου υλικού που προβάλλουν την πολιτιστική και κοινωνική ζωή της πόλης.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν εθελοντικά δημότες του Ιδαλίου οι οποίοι ενδιαφέρονται για την προώθηση και ανάπτυξη του πολιτισμού στο Δήμο.  Παρακολουθούν τις συνεδρίες της Επιτροπής, φέρνουν εισηγήσεις τις οποίες η Επιτροπή μελετά, αξιολογεί και προωθεί για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.  Πολύ σημαντικός είναι και ο ρόλος των εθελοντών στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται, αφού συμμετέχουν και βοηθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην διοργάνωσή τους. 

Επιτροπή Διδυμοποιήσεων:

Η Επιτροπή Διδυμοποιήσεων έχει την ευθύνη της επικοινωνίας, συνεργασίας και πολιτιστικών ανταλλαγών με τους διδυμοποιημένους Δήμους.

Η πρώτη Επιτροπή δημιουργήθηκε από το 1976 όταν άρχισαν οι διαδικασίες διδυμοποίησης με την πόλη Combs-la-Ville της Γαλλίας, και από το 1978 που πραγματοποιήθηκε η διδυμοποίηση των δύο πόλεων ασχολήθηκε αποκλειστικά με τα θέματα της συνεργασίας και των ανταλλαγών μεταξύ του Δήμου Ιδαλίου και τηςCombs-la-Ville.

Με την πάροδο των χρόνων πραγματοποιήθηκαν και άλλες διδυμοποιήσεις:

-Δήμο Αχαρνών στην Ελλάδα (η πρώτη Τελετή Υπογραφής Πρωτοκόλλου Διδυμοποίησης πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 1998 στον Δήμο Ιδαλίου και η δεύτερη την 1η Οκτωβρίου 2010 στον Δήμο Αχαρνών)

-Δήμο Orte Ιταλίας (η πρώτη Τελετή Υπογραφής Πρωτοκόλλου Διδυμοποίησης πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2012 στον Δήμο Ιδαλίου και η δεύτερη στις 7 Σεπτεμβρίου 2013 στον Δήμο Orte)

-Υπογραφής Πρωτοκόλλου Πολιτιστικής Συνεργασίας με την πόλη Wieliszew Πολωνίας το 4/12/2014.

Έτσι, η Επιτροπή Διδυμοποιήσεων διαχωρίστηκε σε τέσσερεις υποεπιτροπές, οι οποίες ασχολούνται με την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. 

Είναι οι αρμόδιες Υποεπιτροπες για:

-Οργάνωση ομάδων δημοτών του Ιδαλίου για επισκέψεις στις διδυμοποιημένες -  αδελφοποιημένες πόλεις.

-Διοργάνωση της φιλοξενίας των αποστολών από τους αδελφοποιημένους Δήμους στο Δήμο Ιδαλίου (χώροι φιλοξενίας, πρόγραμμα ξενάγησης και ψυχαγωγίας κλπ)

-Διοργάνωση των επετειακών εκδηλώσεων μεταξύ των πόλεων.

-Διοργάνωση δραστηριοτήτων και πολιτιστικών ανταλλαγών.

Στις Υποεπιτροπές συμμετέχουν επίσης εθελοντικά δημότες του Ιδαλίου οι οποίοι ενδιαφέρονται για το θεσμό της Διδυμοποίησης.  Συμμετέχουν και στις συνεδρίες της Πολιτιστικής Επιτροπής, φέρνουν εισηγήσεις τις οποίες η Επιτροπή μελετά, αξιολογεί και προωθεί για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Υποεπιτροπή Διδυμοποίησης με Combs-la-Ville, Γαλλία:

Πρόεδρος:   Ανδρέας Αντωνίου, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος Π.Ε.
Μέλη:  Ανδρούλλα Φυτίδου, Δημοτική Σύμβουλος, Μέλος Π.Ε.
  Βιβή Βαλιαντή, Δημοτική Σύμβουλος, Μέλος Π.Ε.
  Αλέκος Τασουρής, Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος Π.Ε.
  Ανδρούλλα Σιάτη, Πρώην Δημοτική Σύμβουλος, Μέλος Π.Ε.
  Μιχάλης Οδυσσέως, Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος Π.Ε.
  Ρούλα Πογιατζιή, Εθελόντρια, , Μέλος Π.Ε.
  Βασιλική Μιχαήλ, Εθελόντρια, Μέλος Π.Ε.
  Μαρία Λοΐζου, Εθελόντρια, Μέλος Π.Ε.
  Άντρη Παπαδοπούλου, Εθελόντρια
  Δέσπω Καμένου, Εθελόντρια
  Κάτια Γεωργίου, Εθελόντρια

Υποεπιτροπή Διδυμοποίησης με Αχαρνές, Ελλάδα:

Πρόεδρος:  Ανδρέας Αντωνίου, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος Π.Ε.
Μέλη:    Ανδρούλλα Φυτίδου, Δημοτική Σύμβουλος, Μέλος Π.Ε.
  Βιβή Βαλιαντή, Δημοτική Σύμβουλος, Μέλος Π.Ε.
  Αλέκος Τασουρής, Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος Π.Ε.
  Ανδρούλλα Σιάτη, Πρώην Δημοτική Σύμβουλος, Μέλος Π.Ε.
  Μιχάλης Οδυσσέως, Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος Π.Ε.
  Σκεύη Σάκκη, Πρώην Δημοτική Σύμβουλος, Μέλος Π.Ε.
  Άννα Νιούλικου, Πρώην Δημοτική Σύμβουλος
  Αναστασία Χάματσου, Εθελόντρια, Μέλος Π.Ε.
  Ανδρέας Κωνσταντίνου, Εθελοντής, Μέλος Π.Ε.
  Ρούλα Πογιατζιή, Εθελόντρια, , Μέλος Π.Ε.
  Βασιλική Μιχαήλ, Εθελόντρια, Μέλος Π.Ε.
  Μαρία Λοΐζου, Εθελόντρια, Μέλος Π.Ε.
  Δέσπω Καμένου, Εθελόντρια

Υποεπιτροπή Διδυμοποίησης με Orte, Ιταλία:

Πρόεδρος:    Ανδρέας Αντωνίου, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος Π.Ε.
Μέλη:    Ανδρούλλα Φυτίδου, Δημοτική Σύμβουλος, Μέλος Π.Ε.
  Βιβή Βαλιαντή, Δημοτική Σύμβουλος, Μέλος Π.Ε.
  Αλέκος Τασουρής, Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος Π.Ε.
  Ανδρούλλα Σιάτη, Πρώην Δημοτική Σύμβουλος, Μέλος Π.Ε.
  Μιχάλης Οδυσσέως, Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος Π.Ε.
  Σκεύη Σάκκη, Πρώην Δημοτική Σύμβουλος, Μέλος Π.Ε.
  Αναστασία Χάματσου, Εθελόντρια, Μέλος Π.Ε.
  Βασιλική Μιχαήλ, Εθελόντρια, Μέλος Π.Ε.
  Μαρία Λοΐζου, Εθελόντρια, Μέλος Π.Ε.
  Ανδρέας Παπαδόπουλος, Εθελοντής
  Δέσπω Καμένου, Εθελόντρια
  Λοίζος Χατζηαναστασίου, Εθελοντής
  Μαρία Κυριάκου, Εθελόντρια

Υποεπιτροπή Πολιτιστικής Συνεργασίας με Wieliszew, Πολωνία:

Πρόεδρος:  Ανδρέας Αντωνίου, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος Π.Ε.
Μέλη:  Ανδρούλλα Φυτίδου, Δημοτική Σύμβουλος, Μέλος Π.Ε.
  Βιβή Βαλιαντή, Δημοτική Σύμβουλος, Μέλος Π.Ε.
  Ανδρούλλα Σιάτη, Πρώην Δημοτική Σύμβουλος, Μέλος Π.Ε.
  Ανδρέας Κωνσταντίνου, Εθελοντής, Μέλος Π.Ε.
  Βασιλική Μιχαήλ, Εθελόντρια, Μέλος Π.Ε.
  Μαρία Λοΐζου, Εθελόντρια, Μέλος Π.Ε.
  Ρούλα Πογιατζιή, Εθελόντρια, Μέλος Π.Ε.
  Άντρη Παπαδοπούλου, Εθελόντρια
  Δέσπω Καμένου, Εθελόντρια
 1. Επιτροπή Παιδείας, Νεολαίας, Αθλητισμού και Στήριξης:
  Πρόεδρος: Μιχάλης Χατζήκυριακος, Δημοτικός Σύμβουλος
  Μέλη:   Κυριακή Γρούτα, Δημοτική Σύμβουλος
    Άννα Νιούλικου, Πρώην Δημοτική Σύμβουλος
    Κυριάκος Κυριάκου, Εθελοντής 
    Σάββας Κολιός, Εθελοντής
     
  Εθελοντές:  Ανδρέας Κωνσταντίνου
    Ανδρέας Σμυρίλλης
    Άννα Βασιλείου
    Βασιλική Σέπου
    Ελισσαίος Κουρτέλλας
    Κυριάκος Κάλαττας
    Μαρία Μιχαήλ
    Μηλίτσα Καλλή
    Νίκος Θεοφίλου
    Σούλλα Προκοπίου-Πασκοττή
    Φώτης Φωτίου
    Χαράλαμπος Χαραλάμπους
    Χαρίτος Ολύμπιος
    Χρίστος Μιχαηλίδης

Η Επιτροπή έχει την ευθύνη της διοργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων που αφορούν τα παιδιά και τη νεολαία, την προώθηση του αθλητισμού στο Δήμο μέσα από αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, όπως επίσης και δραστηριότητες που αφορούν τη Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Από το 1998 έχει δημιουργηθεί η «Κοινοτική Ομάδα Πρόληψης Ενάντια στις Εξαρτήσεις» η οποία έχουν μετονομαστεί σε «Δημοτική Ομάδα Πρόληψης και Επικοινωνίας» (ΔΟΠΕ).  Μέσα από τη δράση της ΔΟΠΕ επιτεύχθηκαν δύο μεγάλοι στόχοι:  (α) Να διοργανώνεται στο Δήμο μας το Παγκύπριο Συνέδριο «Οι Δήμοι στην Πρόληψη της Χρήσης Ουσιών Εξάρτησης» και (β) Η δημιουργία του Περιφερειακού Συμβουλευτικού Σταθμού «Ιθάκη».

Στην Επιτροπή συμμετέχουν επίσης εθελοντικά δημότες του Ιδαλίου οι οποίοι ενδιαφέρονται για την προώθηση και ανάπτυξη του πολιτισμού στο Δήμο.  Παρακολουθούν τις συνεδρίες της Επιτροπής, φέρνουν εισηγήσεις τις οποίες η Επιτροπή μελετά, αξιολογεί και προωθεί για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.  Ουσιαστική είναι και η συμβολή τους στην υλοποίηση των εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων της Επιτροπής.

 1. Επιτροπή Περιβάλλοντος, Υγείας και Καθαριότητας:
  Πρόεδρος:   Ανδρέας Σολομώντος, Δημοτικός Σύμβουλος 
  Μέλη:  Βιβή Βαλιαντή, Δημοτική Σύμβουλος 
    Τζόζεφ Βασιλείου, Δημοτικός Σύμβουλος
     
  Εθελοντές: Αντρούλλα Σιάτη, Πρώην Δημοτική Σύμβουλος
    Μιχάλης Οδυσσέως, Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος
    Αντιγόνη Κολοκάση
    Δέσπω Καμένου
    Ελισάβετ Καραμανή
    Κάτια Γεωργίου
    Νίκος Ηλία
    Λεωνίδας Κέλβερης
    Ιωάννα Σταυρινού

Η Επιτροπή αυτή επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας που αφορούν το Δήμο μαζί με την Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου.  Η Επιτροπή, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, εξετάζει τα θέματα που τίθενται ενώπιόν της και υποβάλλει τις εισηγήσεις της για έγκριση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια οι αποφάσεις προωθούνται στα αρμόδια τμήματα του Δήμου προς υλοποίηση.

Η Επιτροπή είναι επίσης υπεύθυνη για τη διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων και εκστρατειών που αφορούν θέματα υγείας και περιβάλλοντος.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν εθελοντικά και δημότες του Ιδαλίου οι οποίοι ενδιαφέρονται για την προώθηση και ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης στο Δήμο μας.  Παρακολουθούν τις συνεδρίες της Επιτροπής, φέρνουν εισηγήσεις τις οποίες η Επιτροπή μελετά, αξιολογεί και προωθεί για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Συμβάλλουν επίσης ουσιαστικά στην υλοποίηση των αποφάσεων της Επιτροπής και στις διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις που διοργανώνονται.

Τοπική Επιτροπή Αιμοδοσίας:

Η Επιτροπή απαρτίζεται από τα Μέλη της Επιτροπής Υγείας του Δήμου και εθελοντές δημότες.

Είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των αιμοδοσιών στο Δάλι σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος του Υπουργείου Υγείας.

 1. Επιτροπή Ευρωπαϊκών Θεμάτων:
  Πρόεδρος: Ανδρούλλα Φυτίδου, Δημοτική Σύμβουλος
  Μέλη: Βιβή Βαλιαντή, Δημοτική Σύμβουλος 
    Μιχάλης Χατζήκυριακος, Δημοτικός Σύμβουλος
    Σταύρος Χατζηγιάννης, Δημοτικός Σύμβουλος
    Τζόζεφ Βασιλείου, Δημοτικός Σύμβουλος
     
  Εθελοντές:  Λοΐζος Παπαλοΐζου, Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος 
    Μιχάλης Οδυσσέως, Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος
    Τάσος Γιαπατός, Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος
    Σοφία Συλλούρη, Διευθύντρια Δημοτικής Χορωδίας
    Λευτέρης Λοΐζου, ΑΝΕΛ
    Παναγιώτης Μούντουκος, ΑΝΕΛ
    Αλεξία Γρούτα
    Αναστασία Χάματσου
    Ανδρέας Παπαδόπουλος
    Βασιλική Μιχαήλ
    Βασιλική Χ’Στάσου
    Γάννος Κλεάνθους
    Δέσπω Καμένου
    Μαρία Λοΐζου
    Μαρία Τασουρή
    Μάρω Κυπρή
    Μηλίτσα Ψαρά

Ο ρόλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων είναι η υλοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο Δήμο σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ).

 • Μελετά, ενημερώνεται και εντοπίζει Ευρωπαϊκά προγράμματα ή άλλους χρηματοδοτικούς πόρους που δυνατόν να ενδιαφέρουν το Δήμο, και με τη συνεργασία της ΑΝΕΛ υποβάλλονται οι προτάσεις.
 • Εξετάζει εισηγήσεις που τίθενται ενώπιον της σχετικά με ευκαιρίες συμμετοχής του Δήμου σε πρωτοβουλίες / προγράμματα, δίκτυα της Ε.Ε. και προωθεί προς το ΔΣ για έγκριση αυτές που θα επιλεγούν.
 • Υλοποίηση Ευρωπαϊκών σε συνεργασία με άλλες Δημοτικές Επιτροπές.
 • Διοργάνωση ενημερωτικών διαλέξεων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων που αφορούν Ευρωπαϊκά θέματα.
 1. Επιτροπή Ιστορίας, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Τουριστικής Ανάπτυξης:
  Πρόεδρος:   Βιβή Βαλιαντή, Δημοτική Σύμβουλος
  Μέλη:  Ανδρέας Αντωνίου, Δημοτικός Σύμβουλος
    Ανδρούλλα Φυτίδου, Δημοτική Σύμβουλος
    Σταύρος Χατζηγιάννης, Δημοτικός Σύμβουλος
    Τζόζεφ Βασιλείου, Δημοτικός Σύμβουλος
     
  Εθελοντές:   Αλέκος Τασουρής, Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος
    Αντρούλλα Σιάτη, Πρώην Δημοτική Σύμβουλος
    Λοΐζος Παπαλοΐζου, Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος
    Μιχάλης Οδυσσέως, Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος
    Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος
    Σοφία Συλλούρη, Διευθύντρια Δημοτικής Χορωδίας
    May Halil
    Αλέξανδρος Ιωάννου
    Αναστασία Τασουρή
    Αναστασία Χάματσου
    Άννα Βασιλείου
    Αφροδίτη Λαμπρίδη
    Βασιλική Μιχαήλ
    Βασιλική Σέπου
    Γεωργία Τσιάκκιρου
    Γιάννος Κλεάνθους
    Δώρος Άχχας
    Ειρήνη Κατσούρη
    Έλλη Γρούτα
    Ευγενία Λαγού
    Εύη Γρούτα
    Ζωή Μπάσιο
    Ηλιάνα Παρμάκκη
    Καίτη Μιχαήλ
    Κατερίνα Τσιελεπή
    Κούλα Δημητρίου
    Κυριάκος Καλλής
    Κώστας Κωνσταντίνου
    Λίτσα Ζαβού
    Μαρία Κυριάκου
    Μαρία Λοΐζου
    Μαρία Μιχαήλ
    Μαρία Τασουρή
    Μάριος Προδρόμου
    Μελανή Λοϊζίδου
    Μηλίτσα Καλλή
    Νίκο Ηλία
    Πόπη Πολυκανδριώτου
    Ρούλα Πογιατζιή
    Ρουσάνα Θεοκλή
    Σαλώμη Παναγιώτου
    Σούλλα Πασκοττή
    Στάλω Παναγιώτου
    Σταύρος Λαγός
    Χαράλαμπος Χαραλάμπους
    Χαρίτος Ολύμπιος
    Χρίστος Πολυκάρπου

Η Επιτροπή Ιστορίας, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Τουριστικής Ανάπτυξης ασχολείται και έχει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αφορούν τόσο το αρχαιολογικό κομμάτι της ιστορίας της πόλης μας όσο και την λαογραφική και παραδοσιακή μας κληρονομιά.

Η Επιτροπή ασχολείται:

 • Με την μελέτη και προώθηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο εισηγήσεων για υλοποίηση έργων προβολής της Πολιτιστικής και Λαογραφικής μας κληρονομιάς π.χ. συντήρησης και αναπαλαίωσης παραδοσιακών κτιρίων, ανάδειξη ιστορικών μνημείων, δημιουργία και λειτουργία μουσείων, δημιουργία ιστορικών αρχείων κλπ.
 • Προγραμματίζει και διοργανώνει εκδηλώσεις και δράσεις πολιτιστικού και λαογραφικού περιεχομένου.
 • Υλοποιεί πρόγραμμα ξεναγήσεων των σχολείων στα αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία του Ιδαλίου μέσα στα πλαίσια των σχολικών εκδρομών.
 • Έχει την ευθύνη της έκδοσης και προώθησης ιστορικών και πολιτιστικών εντύπων του Δήμου.
 • Έχει στενή συνεργασία με τον ΚΟΤ και την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Λευκωσίας με στόχο την προβολή και προώθηση του τουριστικού μας προϊόντος.

Δημοτικός Λαογραφικός Όμιλος Ιδαλίου:

Ο Δημοτικός Λαογραφικός Όμιλος Ιδαλίου δημιουργήθηκε το 2017 με πρωτοβουλία της Επιτροπής Ιστορίας, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Τουριστικής Ανάπτυξης.

Οι στόχοι και οι σκοποί για τους οποίους δημιουργήθηκε ο Λαογραφικός Όμιλος είναι:

 1. Η δημιουργική και ψυχαγωγική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των πολιτών
 2. Η διδασκαλία παραδοσιακών και λαϊκών κυπριακών και ελληνικών χορών και η διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
 3. Η ανάδειξη της πλούσιας μουσικοχορευτικής λαογραφικής μας παράδοσης
 4. Η καλλιέργεια και η μεταλαμπάδευση των εθίμων της κυπριακής λαογραφίας και παράδοσης στις νεότερες γενιές
 5. Η διοργάνωση λαογραφικών εκδηλώσεων με επίκεντρο την κυπριακή και ελληνική παράδοση και η συνεργασία με άλλους οργανισμούς ή οργανωμένους φορείς
 6. Η συμμετοχή του ομίλου σε εκδηλώσεις του Δήμου Ιδαλίου ή άλλων Δήμων και Κοινοτήτων
 7. Η υποστήριξη άλλων εκδηλώσεων εθελοντικής κοινωνικής προσφοράς

Ο Λαογραφικός Όμιλος αυτή τη στιγμή διαθέτει παραδοσιακή λαϊκή ορχήστρα και χορευτικό συγκρότημα.

Στο χορευτικό συγκρότημα του Λαογραφικού Ομίλου μπορούν να συμμετάσχουν έμπειροι χορευτές, άτομα που έχουν μερική εμπειρία παραδοσιακών χορών ή και αρχάριοι και παιδιά άνω των 10 ετών.

Για σκοπούς καλύτερης λειτουργίας της Επιτροπής Ιστορίας, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Τουριστικής Ανάπτυξης έχουν δημιουργηθεί τέσσερεις θεματικές Υποεπιτροπές όπου η κάθε μία ασχολείται με τα θέματα για τα οποία δημιουργήθηκε:

Υποεπιτροπή Δημοτικού Ιστορικού Μουσείου και Αρχείου (ΔΙΜΑ), Αρχαιολογικού χώρου και Αρχαιολογικών και Ιστορικών Μνημείων:

Πρόεδρος: Βιβή Βαλιαντή, Δημοτική Σύμβουλος, Πρόεδρος ΕΙΠΚΤΑ 
Μέλη:  Ανδρούλλα Φυτίδου, Δημοτική Σύμβουλος, Μέλος ΕΙΠΚΤΑ
  Ανδρούλλα Σιάτη, Πρώην Δημοτική Σύμβουλος, Εθελόντρια
  Αναστασία Χάματσου, Εθελόντρια
  Γεωργία Τσιάκκιρου, Εθελόντρια
  Ειρήνη Κατσούρη, Εθελόντρια
  Ευγενία Λαγού, Εθελόντρια
  Εύη Γρούτα, Εθελόντρια
  Ηλιάνα Παρμάκκη, Εθελόντρια
  Μαρία Κυριάκου, Εθελόντρια
  Μάριος Προδρόμου, Εθελοντής
  Μηλίτσα Καλλή, Εθελόντρια
  Ρουσάνα Θεοκλή, Εθελόντρια
  Σαλώμη Παναγιώτου, Εθελόντρια
  Στάλω Παναγιώτου, Εθελόντρια

Υποεπιτροπή για την Ανάπλαση του Πυρήνα και των Παραδοσιακών Κτιρίων:

Πρόεδρος:   Βιβή Βαλιαντή, Δημοτική Σύμβουλος, Πρόεδρος ΕΙΠΚΤΑ 
Μέλη:    Ανδρούλλα Φυτίδου, Δημοτική Σύμβουλος, Μέλος ΕΙΠΚΤΑ
  Ανδρούλλα Σιάτη, Πρώην Δημοτική Σύμβουλος, Εθελόντρια
  Λοΐζος Παπαλοΐζου, Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος, Εθελοντής
  Αναστασία Χάματσου, Εθελόντρια
  Γεωργία Τσιάκκιρου, Εθελόντρια
  Έλλη Γρούτα, Εθελόντρια
  Μάριος Προδρόμου, Εθελοντής
  Μηλίτσα Καλλή, Εθελόντρια
  Ρούλα Πογιατζιή, Εθελόντρια

Υποεπιτροπή για τους Απόδημους Δαλίτες:

Πρόεδρος:   Βιβή Βαλιαντή, Δημοτική Σύμβουλος, Πρόεδρος ΕΙΠΚΤΑ
Μέλη: Ανδρούλλα Σιάτη, Πρώην Δημοτική Σύμβουλος, Εθελόντρια
  Λοΐζος Παπαλοΐζου, Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος, Εθελοντής
  Αναστασία Χάματσου, Εθελόντρια
  Ρούλα Πογιατζιή, Εθελόντρια
  Σαλώμη Παναγιώτου, Εθελόντρια
  Στάλω Παναγιώτου, Εθελόντρια

Υποεπιτροπή για Προβολή και Διαφήμιση:

Πρόεδρος: Βιβή Βαλιαντή, Δημοτική Σύμβουλος, Πρόεδρος ΕΙΠΚΤΑ
Μέλη:  Αναστασία Χάματσου, Εθελόντρια
  Ειρήνη Κατσούρη, Εθελόντρια
  Έλλη Γρούτα, Εθελόντρια
  Ευγενία Λαγού, Εθελόντρια
  Ηλιάνα Παρμάκκη, Εθελόντρια
  Μαρία Κυριάκου, Εθελόντρια 
  Ρούλα Πογιατζιή, Εθελόντρια
  Χρίστος Πολυκάρπου, Εθελοντής

Υποεπιτροπή Λαογραφικού Ομίλου:

Πρόεδρος:  Βιβή Βαλιαντή, Δημοτική Σύμβουλος, Πρόεδρος ΕΙΠΚΤΑ 
Μέλη:      Ανδρούλλα Φυτίδου, Δημοτική Σύμβουλος, Μέλος ΕΙΠΚΤΑ
  Αναστασία Χάματσου, Εθελόντρια
  Γεωργία Τσιάκκιρου, Εθελόντρια
  Ειρήνη Κατσούρη, Εθελόντρια
  Έλλη Γρούτα, Εθελόντρια
  Ευγενία Λαγού, Εθελόντρια
  Ηλιάνα Παρμάκκη, Εθελόντρια
  Λίτσα Ζαβού, Εθελόντρια
  Μαρία Κυριάκου, Εθελόντρια
  Μελανή Λοϊζίδου, Εθελόντρια
  Μηλίτσα Καλλή, Εθελόντρια
  Πόπη Πολυκανδριώτου, Εθελόντρια
  Στάλω Παναγιώτου, Εθελόντρια