• Αρχική
  • Επισκέπτες
  • Τουριστικός Οδηγός

Τουριστικός Οδηγός

Εκπαίδευση

πίσω στις κατηγορίες
Εκπαίδευση
Ευάγγελου Φλωράκη 1, 2540 Δάλι
Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο σχολικό κτίριο, με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, που διαθέτει όλες τις αναγκαίες εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Δήμου και της γύρω περιοχής, όσον αφορά τη δευτεροβάθμια λυκειακή εκπαίδευση. Το Λύκειο Ιδαλίου λειτούργησε το 2002.  Εγκαινιάστηκε την 1η Δεκεμβρίου 2006 από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Πεύκιο Γεωργιάδη. Το Λύκειο Ιδαλίου κτίστηκε και εξοπλίστηκε με κρατική δαπάνη ύψους 2.600.000 λιρών.  Για την αίθουσα πολλαπλής χρήσης δαπανήθηκε το ποσό των  1.150.000 λίρες.Πρόκειται για μια αίθουσα υπερσύγχρονη, με άριστες προδιαγραφές, η οποία μπορεί να εξυπηρετεί τις αθλητικές ανάγκες του σχολείου και να λειτουργεί ταυτόχρονα ως πολυχώρος εκδηλώσεων και άλλων δρ…

Εκπαίδευση
Φώτη Πίττα 37, 2540 Δάλι
Το 1936 με δωρεά ενός Δαλίτη χωρικού, του Χ’Ηρακλείτη κτίστηκε το κτίριο του Α’ Δημοτικού Σχολείου, το οποίο λειτούργησε αρχικά ως παρθεναγωγείο. Με την πάροδο των δεκαετιών έγιναν προσθήκες αιθουσών ανάλογα με τις ανάγκες που υπήρχαν. Το 2008 άρχισαν οι εργασίες αναπαλαίωσης του ιστορικού παλιού κτιρίου και ανέγερση καινούριων κτιριακών εγκαταστάσεων για αντικατάσταση των παλιών προσθηκών. Το νέο κτίριο εγκαινιάστηκε το 2010. Η σημερινή όψη του σχολείου είναι εντυπωσιακή.  To παλιό αναπαλαιωμένο κτίριο αντιπροσωπεύει την ιστορική μας κληρονομιά και το καινούριο το μέλλον. Τα δύο έχουν συνδυαστεί με έναν όμορφο και καλαίσθητο τρόπο,  αφού όπως και στην ίδια τη ζωή, το μέλλον έχει ανάγκη την ιστορία.

Εκπαίδευση
Ακροπόλεως 23, 2540 Δάλι
Β’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου

Εκπαίδευση
Θεοδόση Πιέρου 1, 2548 Δάλι
Το υπερσύγχρονο αυτό Δημοτικό Σχολείο, άρχισε τη λειτουργία του από τη σχολική χρονιά 2006-2007. Εγκαινιάστηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2006 από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Πεύκιο Γεωργιάδη. Είναι ένα μοντέρνο σχολείο, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, στο σχεδιασμό και την κατασκευή του οποίου έχουν ληφθεί υπόψη οι σύγχρονες αντιλήψεις καιαπαιτήσεις με βάση τις οποίες τα παιδιά πρέπει να φοιτούν σε ένα όμορφο και ευχάριστο περιβάλλον. Διαθέτει δώδεκα αίθουσες διδασκαλίας, τέσσερα εργαστήρια, τρεις ειδικές αίθουσες, βιβλιοθήκη, αίθουσα πολλαπλής χρήσης, σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις και γήπεδα ποδοσφαίρου, πετόσφαιρας και καλαθόσφαιρας.  Η ανέγερση του Σχολείου ήταν συνολικής δαπάνης οικοδόμησης και εξοπλισμού 1.783.000 λιρών.

Εκπαίδευση
Αρκαδίου 28, 2540 Δάλι
Το Α’ Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο λειτουργούσε αρχικά στο χώρο του παλιού Τουρκοκυπριακού σχολείου.Λόγω της παλαιότητας και ακαταλληλότητας του κτιρίου κρίθηκε αναγκαία η ανέγερση νέου σχολείου για εξυπηρέτηση των παιδιών της κοινότητας. Έτσι μετά από μεγάλες προσπάθειες το νέο κτίριο θεμελιώθηκε στις 24 Μαΐου 1996 από την Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κλαίρη Αγγελίδου και εγκαινιάστηκε στις 16 Απριλίου 1997 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Γλαύκο Κληρίδη. Η ανέγερση του σχολείου έγινε με χορηγία της Εταιρείας Α. Παναγίδης Λτδ, του Δήμου Ιδαλίου, διάφορων άλλων χορηγών και εισφορές από την κοινότητα.

Εκπαίδευση
Ακροπόλεως 23, 2540 Δάλι
Λειτούργησε τη σχολική χρονιά 2010-2011 και στεγάζεται στο χώρο του Β’ Δημοτικού Σχολείου

Εκπαίδευση
Θεοδόση Πιέρου 1, 2548 Δάλι
Λειτούργησε τη σχολική χρονιά 2006-2007.

Εκπαίδευση
Ευάγγελου Φλωράκη 1, 2540 Δάλι
Η Σχολική Εφορεία Ιδαλίου ιδρύθηκε το 2002. Βάση Νομοθεσίας η κάθε Σχολική Εφορεία αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση των σχολείων και σε αυτή εμπίπτουν πολλοί τομείς ευθύνης όπως είναι τα κτίρια, τα κυλικεία, η καθαριότητα, ο εξοπλισμός κά. Στόχος της Σχολικής Εφορείας είναι η διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των σχολείων συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός σωστού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Ως αρμόδιο σώμα για τη λειτουργία των σχολείων έχει στενή επαφή και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπως είναι οι Σύνδεσμοι Γονέων, το Δημαρχείο αλλά και άλλα οργανωμένα σύνολα.  Ταυτόχρονα υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τους διευθυντές των σχολείων όπως επίσης και με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού το οποίο ευθύνεται για την ανέγερση αλλά και τεχνική υποστήριξη τ…

Χάρτης