Τουριστικός Οδηγός

Εκπαίδευση

πίσω στην κατηγορία

Σχολική Εφορεία Ιδαλίου

Εκπαίδευση
Ευάγγελου Φλωράκη 1, 2540 Δάλι

Η Σχολική Εφορεία Ιδαλίου ιδρύθηκε το 2002. Βάση Νομοθεσίας η κάθε Σχολική Εφορεία αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση των σχολείων και σε αυτή εμπίπτουν πολλοί τομείς ευθύνης όπως είναι τα κτίρια, τα κυλικεία, η καθαριότητα, ο εξοπλισμός κά.

Στόχος της Σχολικής Εφορείας είναι η διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των σχολείων συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός σωστού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.

Ως αρμόδιο σώμα για τη λειτουργία των σχολείων έχει στενή επαφή και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπως είναι οι Σύνδεσμοι Γονέων, το Δημαρχείο αλλά και άλλα οργανωμένα σύνολα.  Ταυτόχρονα υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τους διευθυντές των σχολείων όπως επίσης και με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού το οποίο ευθύνεται για την ανέγερση αλλά και τεχνική υποστήριξη των σχολείων.

Η Σχολική Εφορεία Ιδαλίου αποτελείται από 7 μέλη που εκλέγονται απευθείας κατά τις τελευταίες Δημοτικές εκλογές και 4 Δημοτικούς Συμβούλους.

Η Σχολική Εφορεία Ιδαλίου εδρεύει στο Λύκειο Ιδαλίου.

Μέλη Σχολικής Εφορείας Ιδαλίου:

2002: Πρόεδρος: Έλλη Γρούτα

            Αντιπρόεδρος: Δέσπω Σκορδή

            Γραμματέας: Νίκη Παντελίδου

            Βοηθ. Γραμματέας: Ηλιάνα Παρμάκκη

            Ταμίας: Λάμπρος Καλλένος

            Βοηθ. Ταμίας: Αγάπιος Σωφρονίου

           Μέλη: Αργύρης Ρώσσος

                      Δαμιανός Παναγιώτου

                      Φίλιππος Γιαπατός

2003: Πρόεδρος: Νίκη Παντελίδου

           Αντιπρόεδρος: Δέσπω Σκορδή

           Γραμματέας: Έλλη Γρούτα

           Βοηθ. Γραμματέας: Ηλιάνα Παρμάκκη

           Ταμίας: Λάμπρος Καλλένος

           Βοηθ. Ταμίας: Αγάπιος Σωφρονίου

          Μέλη: Αργύρης Ρώσσος

                      Δαμιανός Παναγιώτου

                      Φίλιππος Γιαπατός

2006: Πρόεδρος: Μιχάλης Πούρος

           Αντιπρόεδρος: Πέτρος Λάμνησος

           Γραμματέας: Παναγιώτης Ζαβός

           Ταμίας: Ελένη Φιλιππίδου

           Μέλη: Γιώργος Μουττάς, Αντιδήμαρχος

                       Σκεύη Σάκκη, Δημοτική Σύμβουλος

                        Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Δημοτικός Σύμβουλος

                       Λοΐζος Παπαλοΐζου, Δημοτικός Σύμβουλος

                       Μαρία Εξαδάκτυλου

                       Θεοδόσης Καλλένος

                       Χρυσόστομος Χρυσοστόμου

Χάρτης

Ευάγγελου Φλωράκη 1, 2540 Δάλι