Τουριστικός Οδηγός

Εκπαίδευση

πίσω στην κατηγορία

Β' Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο

Εκπαίδευση
Ακροπόλεως 23, 2540 Δάλι

Λειτούργησε τη σχολική χρονιά 2010-2011 και στεγάζεται στο χώρο του Β’ Δημοτικού Σχολείου

Εικονικές Περιηγήσεις

Χάρτης

Ακροπόλεως 23, 2540 Δάλι