Τουριστικός Οδηγός

Εκπαίδευση

πίσω στην κατηγορία

Α' Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Ανδρέας Παναγίδης

Εκπαίδευση
Αρκαδίου 28, 2540 Δάλι

Το Α’ Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο λειτουργούσε αρχικά στο χώρο του παλιού Τουρκοκυπριακού σχολείου.Λόγω της παλαιότητας και ακαταλληλότητας του κτιρίου κρίθηκε αναγκαία η ανέγερση νέου σχολείου για εξυπηρέτηση των παιδιών της κοινότητας.

Έτσι μετά από μεγάλες προσπάθειες το νέο κτίριο θεμελιώθηκε στις 24 Μαΐου 1996 από την Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κλαίρη Αγγελίδου και εγκαινιάστηκε στις 16 Απριλίου 1997 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Γλαύκο Κληρίδη.

Η ανέγερση του σχολείου έγινε με χορηγία της Εταιρείας Α. Παναγίδης Λτδ, του Δήμου Ιδαλίου, διάφορων άλλων χορηγών και εισφορές από την κοινότητα.

Χάρτης

Αρκαδίου 28, 2540 Δάλι