Τουριστικός Οδηγός

Εκπαίδευση

πίσω στην κατηγορία

Α’ Δημοτικό Σχολείο Ιδαλίου

Εκπαίδευση
Φώτη Πίττα 37, 2540 Δάλι

Το 1936 με δωρεά ενός Δαλίτη χωρικού, του Χ’Ηρακλείτη κτίστηκε το κτίριο του Α’ Δημοτικού Σχολείου, το οποίο λειτούργησε αρχικά ως παρθεναγωγείο.

Με την πάροδο των δεκαετιών έγιναν προσθήκες αιθουσών ανάλογα με τις ανάγκες που υπήρχαν. Το 2008 άρχισαν οι εργασίες αναπαλαίωσης του ιστορικού παλιού κτιρίου και ανέγερση καινούριων κτιριακών εγκαταστάσεων για αντικατάσταση των παλιών προσθηκών. Το νέο κτίριο εγκαινιάστηκε το 2010.

Η σημερινή όψη του σχολείου είναι εντυπωσιακή.  To παλιό αναπαλαιωμένο κτίριο αντιπροσωπεύει την ιστορική μας κληρονομιά και το καινούριο το μέλλον. Τα δύο έχουν συνδυαστεί με έναν όμορφο και καλαίσθητο τρόπο,  αφού όπως και στην ίδια τη ζωή, το μέλλον έχει ανάγκη την ιστορία.

Χάρτης

Φώτη Πίττα 37, 2540 Δάλι