Τουριστικός Οδηγός

Αρχαιολογικά Μουσεία

πίσω στην κατηγορία

Τοπικό Μουσείο Αρχαίου Ιδαλίου

Αρχαιολογικά Μουσεία

Το Τοπικό Μουσείο Αρχαίου Ιδαλίου εγκαινιάστηκε το 2008 με σκοπό να προβάλει τα πλούσια ευρήματα της περιοχής αυτής. Αναγέρθηκε μέσα στα όρια της πρωτεύουσας του Αρχαίου Ιδαλίου, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Κύπρου, με πλούσια ευρήματα, εκ των οποίων κάποια, κοσμούν σήμερα, τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου.

Τα εκθέματα του Μουσείου είναι αντιπροσωπευτικά όλων των χρονολογικών φάσεων της Ιστορίας του Ιδαλίου και προέρχονται από παλιές και πρόσφατες ανασκαφές στην περιοχή της αρχαίας πόλης, σε οικισμούς και νεκροταφεία.

Στην πρώτη αίθουσα της έκθεσης, υπάρχει πληροφοριακό υλικό για την ιστορία του χώρου και των ανασκαφών, καθώς και φωτογραφικό υλικό με τα πιο αξιόλογα ευρήματα τοποθετημένα σε ξένα μουσεία. Παρουσιάζονται επίσης με παραστατικό τρόπο τα Πρωτο-Αιολικά επίκρανα που κοσμούσαν ταφικά μνημεία και το ανάκτορο του Ιδαλίου, καθώς και δύο χαρακτηριστικά δείγματα της κοροπλαστικής και της γλυπτικής που άνθισε στο Ιδάλιο και έδωσε έργα απαράμιλλης καλλιτεχνικής αξίας.

Στην πρώτη έκθεση του Μουσείου, εκτίθεται επίσης το πιστό αντίγραφο της ορειχάλκινης πινακίδας του Ιδαλίου, ενός αρχαιολογικού ευρήματος μοναδικής αξίας για τον πολιτισμό μας. Η πινακίδα βρέθηκε στη δυτική ακρόπολη, ελιναι εγχάρακτη και φέρει και στις δύο όψεις επιγραφή στην Κυπροσυλλαβική γραφή. Παρέχει σημαντικές πληροφορίες για το πολιτικό σύστημα, τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και τη δομή της κοινωνίας του Ιδαλίου, κατά την περίοδο του πολέμου με τους Φοίνικες του Κιτίου. Είναι επίσης το αρχαιότερο έγγραφο στην Κύπρο που αναφέρεται σε ιδιοκτησία γης και σύμφωνα με την επιγραφή κατατέθηκε στο Ναό της Αθηνάς. Η πινακίδα αγοράστηκε το 1850 από τον Honorè d' Albert Duke of Luynes και κληροδοτήθηκε στην Εθνική βιβλιοθήκη του Παρισιού το 1862. Με πρωτοβουλία του <<Ομίλου Τοπικής Ιστορίας Κύπρος>> και σε συνεργασία με το Δήμο Ιδαλίου και το Τμήμα Αρχαιοτήτων, στις 11 Νοεμβρίου 2010, η Εθνική Βιβλιοθήκη του Παρισιού σε συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα της Γαλλίας, παραχώρησε για το τοπικό Μουσείο Αρχαίου Ιδαλίου, το πιστό αντίγραφο.

Το σημαντικότερο έκθεμα στην πρώτη αίθουσα αποτελεί πλέον το πιστό αντίγραφο της χάλκινης Πινακίδας του Ιδαλίου (πλάκας του Ονάσιλου) το οποίο έχει παραχωρηθεί και τοποθετηθεί στο Μουσείο από την Εθνική Βιβλιοθήκη του Παρισιού.

Στη δεύτερη αίθουσα της έκθεσης παρουσιάζονται επιγραφές που μαρτυρούν την κατάληψη του βασιλείου, μέρος του αρχείου της Φοινικικής διοίκησης της πόλης, επιτύμβια μνημεία, δείγματα κεραμικής και αντικείμενα καθημερινής χρήσης όλων των εποχών με επεξηγηματικά κείμενα για τη σημασία της κάθε περιόδου ξεχωριστά. Υπάρχουν επίσης δείγματα εισηγμένης κεραμικής από την Αττική και χαρακτηριστικά έργα της κοροπλαστικής και της γλυπτικής. Σε ειδικό χώρο της αίθουσας σκιαγραφείται με φωτογραφικό υλικό, αποθηκευτικούς πίθους και μικροτεχνήματα η εικόνα της οικονομίας του Ιδαλίου που ήταν η βάση για την ανάπτυξη του πολιτισμού και σήμερα αποτελεί αντικείμενο μελέτης και θαυμασμού παγκοσμίως

Φωτογραφίες

Videos

Εικονικές Περιηγήσεις

Χάρτης