Τουριστικός Οδηγός

Αρχαιολογικοί Χώροι-Ανασκαφές

πίσω στην κατηγορία

Η Αμερικανική Αρχαιολογική Αποστολή 1971- Σήμερα

Αρχαιολογικοί Χώροι-Ανασκαφές

Το 1971, μεικτή Αμερικανική αποστολή με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Harvard και κάτω από τη διεύθυνση των Lawrence Stager και  Anita Walker, διεξήγαγαν εκτεταμένη επιφανειακή έρευνα και ανασκαφές στην περιοχή του Ιδαλίου, από το 1972-78.

Οι ανασκαφές διεξήχθησαν στη δυτική ακρόπολη (λόφος Αμπιλερής) και στην Κάτω Πόλη (πεδιάδα κάτω από τη δυτική ακρόπολη), όπου βρήκαν αρχιτεκτονική της Κυπρο- Γεωμετρικής ΙΙΙ περιόδου και της Κυπρο-Αρχαϊκής περιόδου. Στο πλάτωμα της δυτικής ακρόπολης, κατάλοιπα μνημειακής αρχιτεκτονικής ταυτίστηκαν με το παλάτι του Ιδαλίου.

Η Αμερικάνικη αποστολή διεξήγαγε επίσης ανασκαφές στην ανατολική ακρόπολη σε μια προσπάθεια εντοπισμού του Ναού του Απόλλωνα. Τα ευρήματα της ανασκαφής ανάγονταν στην Ελληνιστική περίοδο. Στην πλαγιά της ανατολικής ακρόπολης ανακάλυψαν μια Ελληνιστική βιομηχανική εγκατάσταση, πάνω από την προηγούμενη αρχαϊκή αρχιτεκτονική.

Το 1987, το Πανεπιστήμιο του New Hampshire διεξήγαγε ανασκαφές στην Κάτω Πόλη υπό τη διεύθυνση της Δρος Pamela Gaber και κάτω από την επίβλεψη του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου. Επίσης, από το 1992 μέχρι σήμερα, συνεχίζονται οι ανασκαφές στην Κάτω Πόλη, από το Πανεπιστήμιο της Arizona και του Lycoming College, με επικεφαλής την Δρα Pamela Gaber.

Η αποστολή, τα τελευταία χρόνια, επικεντρώθηκε στο πλάτωμα της ανατολικής ακρόπολης κσι στην επανεξέταση των ανασκαφών, στο Ιερό του Άδωνη. Ανακάλυψαν επίσης στοιχεία, σχετικά με τις ρωμαϊκές εγκαταστάσεις στο ανατολικό τμήμα του Ιερού. Ο αρχαίος αυτός Ναός, που φαίνεται πως ανάγεται στην Κυπρο-Γεωμετρική περίοδο, πρέπει να ήταν αφιερωμένος στη μεγάλη Θεά της Κύπρου, την Wanassa ή τη <<Θελα των ζώων>>, που συχνά αναπαρίσταται ως Άρτεμις, μαζί με τον σύντροφό της, ο οποίος μεταγενέστερα ονομάστηκε Άδωνης.  

Χάρτης