• Αρχική
  • Επισκέπτες
  • Αρχαιολογικοί Χώροι-Ανασκαφές

Τουριστικός Οδηγός

Αρχαιολογικοί Χώροι-Ανασκαφές

πίσω στις κατηγορίες
Αρχαιολογικοί Χώροι-Ανασκαφές
Σημαντικό τεκμήριο που υποδηλώνει την πολιορκία και υποταγή του Ιδαλίου στο Κίτιον το 470 π.χ. περίπου είναι η περίφημη «πλάκα του Ιδαλίου», μια χαραγμένη μπρούντζινη πλάκα σε Κυπρο-συλλαβική γραφή, που βρέθηκε πάνω από τη Δυτική Ακρόπολη. Κατά την περίοδο της βασιλείας του Στασύκυπρου η πόλη του Ιδαλίου πολιορκήθηκε από τους Κιτιείς (Φοίνικες) με τη βοήθεια των Μήδων (Πέρσες).  Λόγω της δύσκολης κατάστασης που βρέθηκε η πόλη, ο βασιλιάς Στασύκυπρος και η πόλη συμφώνησαν με το γιατρό Ονάσιλο γιό του Ονασίκυπρου και τους γιατρούς αδελφούς του να φροντίζουν τους πληγωμένους με χρηματικό αντάλλαγμα ή παραχώρηση κτημάτων. Η συμφωνία ήταν κατατεθειμένη στο ναό της Αθηνάς αφού ήταν η κύρια θεότητα της πόλης, και υποδεικνύει ότι οι όρκοι και οι συμφωνίες που γίνονταν ενώπιον κάποιας θεότητ…

Αρχαιολογικοί Χώροι-Ανασκαφές
Το 1971, μεικτή Αμερικανική αποστολή με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Harvard και κάτω από τη διεύθυνση των Lawrence Stager και  Anita Walker, διεξήγαγαν εκτεταμένη επιφανειακή έρευνα και ανασκαφές στην περιοχή του Ιδαλίου, από το 1972-78. Οι ανασκαφές διεξήχθησαν στη δυτική ακρόπολη (λόφος Αμπιλερής) και στην Κάτω Πόλη (πεδιάδα κάτω από τη δυτική ακρόπολη), όπου βρήκαν αρχιτεκτονική της Κυπρο- Γεωμετρικής ΙΙΙ περιόδου και της Κυπρο-Αρχαϊκής περιόδου. Στο πλάτωμα της δυτικής ακρόπολης, κατάλοιπα μνημειακής αρχιτεκτονικής ταυτίστηκαν με το παλάτι του Ιδαλίου. Η Αμερικάνικη αποστολή διεξήγαγε επίσης ανασκαφές στην ανατολική ακρόπολη σε μια προσπάθεια εντοπισμού του Ναού του Απόλλωνα. Τα ευρήματα της ανασκαφής ανάγονταν στην Ελληνιστική περίοδο. Στην πλαγιά της ανατολικής ακρόπολης αν…

Αρχαιολογικοί Χώροι-Ανασκαφές
Οι ανασκαφές του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου 1991-2012 Από το 1991 μέχρι το 2012, το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, διεξήγαγε ανασκαφές στη δυτική ακρόπολη, στο λόφο της Αμπιλερής. Στη βορειοδυτική πλαγιά του λόφου, ανασκάφηκε έκταση 5525 τ.μ. που περιλαμβάνει ένα μεγάλο οχυρωμένο κτηριακό σύμπλεγμα, που πιθανόν είναι το Παλάτι ή το Διοικητικό κέντρο του αρχαίου Ιδαλίου. Το συγκρότημα περιλαμβάνει έναν τριπλό ελιόμυλο, μοναδικό στο είδος του, στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου· δρόμους που οδηγούν από την εξωτερική πύλη στις αυλές του στγκροτήματος· πύργους και επιβλητικά συγκροτήματα αποθηκών, κατοικιών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων.  Το οχυρό του Ιδαλίου είναι το μεγαλύτερο παλάτι ή διοικητικό κέντρο που εντοπίσθηκε μέχρι σήμερα στην Κύπρο. Έχει αυστηρά αμυντικό χαρακτήρα με εσωτερ…

Χάρτης