• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Νέα & Ανακοινώσεις
  • ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021, 02:44

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ

ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΔΑΛΙΟΥ

 

Ο Δήμος Ιδαλίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας (οι άρρενες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις) για την πλήρωση μίας θέσης Τεχνικού – Μηχανικού Πολιτικής Μηχανικής σύμφωνα με τον Περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων αορίστου και εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2016.

 

1.         Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα της θέσης είναι Α5 - Α7 – Α8(ΙΙ).

 

2.         Απαιτούμενα προσόντα:

 

-           Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Πολιτική Μηχανική ή και

-           Πανεπιστημιακός τίτλος στην Πολιτική Μηχανική.

 

 

3.         Η περίοδος απασχόλησης στην θέση θα είναι για ένα χρόνο με δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα χρόνο.

 

4.         Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο και να παραδοθούν στην Γραμματεία του Δήμου Ιδαλίου ή να σταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή με την ένδειξη «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΔΑΛΙΟΥ» το αργότερο μέχρι την 01/12/2021.

 

5.         Μαζί με την αίτηση θα υποβληθούν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και συνοδευτικά έγγραφα.

 

6.         ΄Εντυπα αιτήσεων για την θέση και περισσότερες πληροφορίες μπορούν να παραληφθούν από το Αρχείο του Δήμου Ιδαλίου ή μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου:  https://www.dali.org.cy.

 

                                                                                                            Εκ του Δήμου Ιδαλίου

Έντυπα