ΤΕΛΗ ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΟΙΚΙΩΝ

Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021, 19:10

 

ΤΕΛΗ ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΟΙΚΙΩΝ

ΠΟΣΟ
2021

Έγγραφα/Πιστοποιητικά που απαιτούνται για υποβολή ένστασης

 

 

 

1

 Οικίες μεγαλύτερες από 400 τετραγωνικά μέτρα
( Συνολικό Εμβαδόν το οποίο αναγράφεται στην Άδεια Οικοδομής )

€200.00

 

2

Οικίες μέχρι 400 τετραγωνικά μέτρα

€165.00

 

3

Οικίες Προσφυγικών Οικισμών ( Φάση Α΄και  Β' )

€130.00

 

4

Διαμερίσματα

€140.00

 

5

Χήρες/Χήροι

€100.00

 

6

Πολύτεκνοι -Τουλάχιστον 4 τέκνα

€115.00

 Οι πολύτεκνοι λαμβάνουν έκπτωση με την υποβολή της κάρτας πολυτέκνων

7

Οικίες στις οποίες κανένα από τα άτομα που διαμένουν στην οικία και βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία δεν εργάζεται.

€115.00

Βεβαίωση από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΕΕΕ ) για το έτος για το οποίο υποβάλλεται  η ένσταση ή αντίγραφα κάρτας ανέργων

8


Μονογονεϊκές Οικογένειες

€130.00

Αντίγραφο Διαζυγίου και Διάταγμα Φύλαξης των παιδιών ή επιστολή υπογραμμένη από τους συζύγους που να βεβαιώνει ποιος έχει την φύλαξη των παιδιών καθώς και Πιστοποιητικά Γεννήσεως των Παιδιών

9

Οικίες Συνταξιούχων Γήρατος των Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στην περίπτωση που ο ένας εκ των δύο συζύγων εργάζεται δεν δίνεται  μείωση

€40.00

Αντίγραφο κάρτας συνταξιούχου και για τους δύο ή  Κατάσταση Ασφαλιστικού λογαριασμού από την Υπηρεσία Κοιν.Ασφαλίσεων-Τμήμα Βεβαιώσεων. 

10

Οικίες συνταξιούχων των Κοινωνικών Ασφαλίσεων πέραν των 75 ετών

Δωρεάν

Αντίγραφο της ταυτότητας

11

Οικίες Συνταξιούχων Δημόσιου, Ημιδημόσιου τομέα, ΑΗΚ, CYTA

 

Αντίγραφο κάρτας συνταξιούχου και για τους δύο ή  Κατάσταση Ασφαλιστικού λογαριασμού από την Υπηρεσία Κοιν.Ασφαλίσεων-Τμήμα Βεβαιώσεων. 

 

* Στην περίπτωση που ο ένας εκ των δύο συζύγων  εργάζεται δεν δίνεται μείωση

€165.00

 

* Εάν υπάρχει ένας συνταξιούχος στην οικία που ανήκει σ‘ αυτή την κατηγορία  

€130.00

 

*Εάν υπάρχουν δύο συνταξιούχοι στην οικία που ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία

€165.00

12

Οικίες συνταξιούχων  πέραν των 75 ετών
Υπαλλήλοι Δημόσιου, Ημιδημόσιου τομέα, ΑΗΚ και
CYTA

€130.00

Αντίγραφο της ταυτότητας

13


Κενά υποστατικά

€30.00

Αντίγραφο ετήσιου λογιαριασμού ΑΗΚ με χρέωση μόνο με το  ΠΑΓΙΟ  ή βεβαίωση ΑΗΚ ότι είναι αποσυνδεδεμένος

ACC021ANN/-ΣΚΥΒΛΑΛΑ