Ανάπλαση Πλατειών και δρόμων στον πυρήνα Ιδαλίου

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020, 18:04

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Από τις 15/6/2020 έχουν ξεκινήσει τα κατασκευαστικά έργα για την υλοποίηση της Α΄ Φάσης του έργου «Ανάπλαση Πλατειών και δρόμων στον πυρήνα Ιδαλίου» συνολικού κόστους 2.467.000,00 πλέον Φ.Π.Α. Το έργο αφορά ως επί τω πλείστον την κατασκευή/ανάπλαση δύο πλατειών (Παναγίας Ευαγγελίστριας και στο ποταμό Γιαλιά), ενός χώρου στάθμευσης στην οδό Χαράλαμπου Μούσκου και τμήματα ή ολόκληρους δρόμους στο πυρήνα του Δήμου (οδοί Δημητρίου Χαμάτσου, Χαράλαμπου Μούσκου, Ευαγγελίστριας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Αγίου Ανδρονίκου και Δημήτρη Υψηλάντη).

 

Η ανάπλαση περιλαμβάνει πλήρεις κατασκευές, υπογειοποιήσεις όλων των Υπηρεσιών Δημόσιας Ωφέλειας, αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης, δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, εγκατάσταση σύγχρονου οδικού φωτισμού, δαπεδόστρωση των δρόμων με κυβόλιθους, φυτεύσεις δέντρων και προσθήκη κατάλληλου αστικού εξοπλισμού.

 

Το έργο θα εκτελεστεί τμηματικά σε τέσσερα τμήματα.  Για την υλοποίηση του πρώτου τμήματος του έργου ισχύουν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Δευτέρα 15/6/2020 μέχρι την Δευτέρα 16/11/2020:

 

1.               Να κλείσουν, προσωρινά για την τροχαία κίνηση, τα ακόλουθα τμήματα οδών, αναλόγως της προόδου των εργασιών ανάπλασης, ως ακολούθως:

 

-           Η αδιέξοδος οδός Χαράλαμπου Μούσκου από τη συμβολή με την οδό Δημήτρη Χάματσου.

-           Η αδιέξοδος οδός Ευαγγελίστριας από τη συμβολή με την οδό Δημήτρη Χάματσου.

-           Το τμήμα της οδού Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ από τη συμβολή με την οδό Δημήτρη Χάματσου μέχρι τη συμβολή με την οδό Αγίου Ανδρονίκου.

-           Το τμήμα της οδού Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ από τη συμβολή με την οδό Δημήτρη Χάματσου μέχρι τη συμβολή με την οδό Φώτη Πίττα.

-           Την αντιστροφή της μονοδρόμησης της οδού Αγίου Ανδρονίκου από τη συμβολή με την οδό Ελευθερίας, μέχρι τη συμβολή με την οδό Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς την οδό Ελευθερίας.

 

2.         Να τοποθετούνται τα κατάλληλα προσωρινά σήματα τροχαίας, απαγορευτικές και κατευθυντήριες πινακίδες παράκαμψης της κυκλοφορίας μέσω παραπλήσιων οδών.

 

3.         Να τοποθετούνται τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα περίφραξης των εργοταξίων, προστατευτικά barriers και κάγκελα, για ασφάλεια των οχημάτων και των επηρεαζόμενων κατοίκων.

 

4.         Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η προσωρινή πρόσβαση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης σε σημεία κλειστών οδών, με μέγιστη απόσταση τα πενήντα (50) μέτρα από κάθε υποστατικό, καθ΄ όλη τη διάρκεια των προσωρινών μέτρων κυκλοφοριακής διαχείρισης.