ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019, 18:48

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 25/2019

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

[τεμ.: 2017 Φ/Σχ.: 30/47.Ε1 τμήμα 13]

 

Ο Δήμος Ιδαλίου ζητά προσφορά για την αγορά υπηρεσιών για τη φροντίδα του πάρκου Καλλιθέας [τεμ.: 2017 Φ/Σχ.: 30/47.Ε1 τμήμα 13] του Δήμου Ιδαλίου, για την περίοδο από 01/11/2019 – 31/12/2022.

 

Προσφορές μπορούν να υποβάλουν μόνο φυσικά πρόσωπα ηλικίας από 20 μέχρι 65 ετών.  Νοείται ότι τα άτομα που θα υποβάλουν προσφορά θα πρέπει να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να είναι υγιή και αρτιμελή.  Μαζί με την προσφορά τους θα πρέπει να υποβάλουν το Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή εγγράφων του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Γραμματεία του Δήμου στα τηλέφωνα:  22 444880 και 99664929.

 

Ο Δήμος Ιδαλίου δεν είναι υπόχρεος να αποδεκτεί τη χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά.

 

Οι προσφορές να υποβληθούν μέσα σε κλειστό φάκελο στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 11/10/2019.

 

 

Από το Δήμο Ιδαλίου

 

Έντυπα

Powered by Technomart