ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

Πέμπτη, 04 Απριλίου 2019, 17:18

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

1.  Ο Δήμος Ιδαλίου δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη δύο εποχιακών εργατών για εργοδότηση για την περίοδο από 01/5/019 μέχρι 31/10/019.

 

2.  Ο ένας εργάτης θα είναι Ειδικός και θα πρέπει να κατέχει επαγγελματική άδεια οδήγησης, και θα εκτελεί καθήκοντα οδήγησης βυτιοφόρου οχήματος για άρδευση χώρων πρασίνου και ανοικτών χώρων και θα εκτελεί και άλλες εργασίες συναφείς με την άρδευση και βελτίωση των χώρων πρασίνου και ανοικτών χώρων.  Ο προσφερόμενος μισθός για την θέση αυτή με βάσει την ισχύουσα συλλογική σύμβαση εργασίας του εργατικού προσωπικού (ωρομίσθιο εργατικό προσωπικό) Κλίμακα Δ8 (Ακαθάριστες συνολικές απολαβές €1.443,63 ανά μήνα).

 

Ο δεύτερος εργάτης θα ασχολείται με Γενικά Καθήκοντα  σχετικά με καθαριότητα και συντήρηση δρόμων, άρδευση και βελτίωση χώρων πρασίνου και ανοικτών χώρων.  Ο προσφερόμενος μισθός για την θέση αυτή με βάσει την ισχύουσα συλλογική σύμβαση εργασίας του εργατικού προσωπικού (ωρομίσθιο εργατικό προσωπικό) Κλίμακα Δ5 (Ακαθάριστες συνολικές απολαβές €1.215,86 ανά μήνα).

 

3.  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι υγιείς, αρτιμελείς, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και να μην είναι συνταξιούχοι.

 

4.  Για περισσότερες πληροφορίες για τους όρους εργασίας καθώς και σχετική αίτηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Γραμματεία του Δήμου τηλ.22444891 κατά τις εργάσιμες ώρες.  Έντυπα Αιτήσεων μπορούν να προμηθεύονται από την ιστοσελίδα του Δήμου:  https://www.dali.org.cy.

 

5.  Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Δήμου μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 22/4/019.

 

6.       Ο οδηγός θα πρέπει μαζί με την αίτηση του να υποβάλει αντίγραφο της εν ισχύ επαγγελματικής άδειας οδήγησης του.

                                                                                              Από τον Δήμο Ιδαλίου

Έντυπα

Powered by Technomart