κατηγορίες για Τέλη Σκυβάλων Οικιών για το έτος 2018

Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018, 16:50
κατηγορίες για Τέλη Σκυβάλων Οικιών για το έτος  2018
 ΠΟΣΟ
1. Οικίες μεγαλύτερες από 400 τετραγωνικά μέτρα € 175.00
2. Οικίες μέχρι 400 τετραγωνικά μέτρα
( Συνολικό Εμβαδόν το οποίο αναγράφεται στην Άδεια Οικοδομής )
€ 150.00
3. Οικίες Προσφυγικών Οικισμών € 125.00
4. Διαμερίσματα € 125.00
5. Οικίες Συνταξιούχων των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. € 34.00
 Σημ.: Στην περίπτωση που ο ένας εκ των δύο συζύγων εργάζεται δεν θα δίνετε καμία μείωση.
(Για νέους συνταξιούχους να προσκομιστούν οι κάρτες συνταξιούχου και των δύο. Εάν δεν κατέχουν την κάρτα συνταξιούχου να προσκομιστεί Κατάσταση Ασφαλιστικού λογαριασμού από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Τμήμα Βεβαιώσεων ). 
6. Οικίες Συνταξιούχων Δημόσιου, Ημιδημόσιου τομέα, ΑΗΚ, CYTA & Τραπεζιτικού τομέα.  € 114.00
Σημ.: Στην περίπτωση που ο ένας εκ των δύο συζύγων εργάζεται δεν θα δίνετε καμία μείωση.  
Εάν υπάρχει ένας συνταξιούχος στην οικία που ανήκει σ‘ αυτή την κατηγορία €114  
Εάν υπάρχουν δύο συνταξιούχοι στην οικία που ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία €150  
7. Οικίες συνταξιούχων  πέραν των 75 ετών:   
Εάν είναι συνταξιούχοι των Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
Εάν ανήκουν στην κατηγορία δημόσιου, ημιδημόσιου τομέα και τραπεζιτικού τομέα
* Δύο συνταξιούχοι του Δημοσίου/Ημιδημ.τομέα ή τραπεζ.€150
* Ένας συνταξιούχος του Δημοσίου/Ημιδημ.τομέα ή τραπεζ.€114
 
8. Χήρες/Χήροι € 74.00
9. Πολύτεκνοι ( Νέοι πολύτεκνοι να προσκομίσουν την κάρτα  πολυτέκνου )  € 95.00
10. Οικίες στις οποίες κανένας από τα άτομα που διαμένουν στην οικία και βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία δεν εργάζεται. ( Η έκπτωση δίδεται νοουμένου ότι προσκομιστούν κάρτες ανέργων για όλα τα άτομα ) &  Λήπτες δημοσίου βοηθήματος € 95.00
11. Διαζευγμένοι με επιμέλεια των παιδιών ( Πρέπει να προσκομίσουν το διαζύγιο και Διάταγμα Φύλαξης των παιδιών ή επιστολή υπογραμμένη από τους συζύγους που να βεβαιώνει ποιος έχει την φύλαξη των παιδιών )  € 95.00
12. Κενά υποστατικά νοουμένου ότι προσκομίζεται Βεβαίωση Ετήσιας Κατανάλωσης από ΑΗΚ   
Σημ.: Οι νέοι συνταξιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση γήρατος  

Έντυπα

Powered by Technomart