ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Σ.Υ.Λ)

Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018, 11:55

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι η υδατοπρομήθεια στο Δήμο μας από την 1η Φεβρουαρίου 2018 , θα παρέχεται από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (ΣΥΛ)

 

 

Η συγκεκριμένη αλλαγή πραγματοποιείται κατόπιν απόφασης του

Υπουργικού Συμβουλίου και συμφωνίας του Δήμου Ιδαλίου με το Σ.Υ.Λ.

 

 

 

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες θέλετε θα πρέπει να επικοινωνείτε

 

με το τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών του Σ.Υ.Λ στα τηλέφωνα

 

22698165 - 22698168 - 22698162 -22698147.

   

 

Για οποιαδήποτε έκτακτο περιστατικό εκτός των ωρών εργασίας μπορείτε

 

να χρησιμοποιείτε τα τηλέφωνα 22698122 - 22698141 - 22698000.

 

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία σας .

   

 

Powered by Technomart