Εβδομάδα Προστασίας Δασών

Τετάρτη, 03 Μαϊος 2023, 14:11

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ

    

8 - 14 Μαΐου 2023

 

Τα δάση της Κύπρου

Τα δάση της Κύπρου αποτελούν τη σπονδυλική στήλη  του φυσικού μας περιβάλλοντος. Αποτελούν  τον ανεκτίμητο, διαχρονικό και ανανεώσιμο θησαυρό της χώρας μας που κληροδοτείται από γενιά σε γενιά, γι’ αυτό και οι προσπάθειες για επέκταση και ενίσχυση της προστασίας τους αποτελούν μόνιμο και σταθερό μέλημα των αρμοδίων αρχών. Με την πολύπλευρη και διαχρονική προσφορά τους, τα δάση συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του καθώς και στη σωματική και πνευματική υγεία του υγεία και παράλληλα συμβάλλουν στη διατήρηση της οικολογικής σταθερότητας.

Οι δασικές πυρκαγιές και οι συνέπειές τους

Οι πυρκαγιές αποτελούν τον σοβαρότερο κίνδυνο που απειλεί την ύπαρξη των κυπριακών δασών. Μερικοί παράγοντες που ευνοούν τις μεγάλες πυρκαγιές είναι οι ψηλές και ακραίες θερμοκρασίες, οι δυνατοί άνεμοι, η ξηροφυτική μορφή της βλάστησης και οι μεγάλες κλίσεις των δασοκαλυμμένων εδαφών. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει δυσμενώς είναι και η συνεχώς επιδεινούμενη κλιματική αλλαγή η οποία  συντελείται σε παγκόσμια κλίμακα. Οι δασικές πυρκαγιές προκαλούν οικολογική καταστροφή με βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροχρόνιες συνέπειες. Οι συνέπειες αυτές μπορεί να είναι υλικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές. Οι κυριότερες συνέπειες από τις πυρκαγιές είναι η απώλεια ανθρώπινων ζωών και περιουσιών, η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, η απώλεια καταφυγίου της πανίδας και της χλωρίδας, η διάβρωση του εδάφους, η δημιουργία χειμάρρων και πλημμυρών καθώς επίσης και η μείωση των υδάτινων αποθεμάτων πόσιμου νερού.

Οι αιτίες των πυρκαγιών στην Κύπρο

Οι κυριότερες αιτίες πρόκλησης δασικών πυρκαγιών στην Κύπρο με βάση στοιχεία που τηρούνται από το Τμήμα Δασών είναι οι γεωργικές δραστηριότητες, η καύση σκουπιδιών, το ανεύθυνο πέταμα αναμμένων σπίρτων ή αποτσίγαρων, το άναμμα φωτιάς από εκδρομείς για την ετοιμασία φαγητού εκτός των εγκεκριμένων χώρων (εκδρομικοί και κατασκηνωτικοί χώροι), οι στρατιωτικές δραστηριότητες, διάφορες δραστηριότητες σε εξοχικές κατοικίες, πτώσεις κεραυνών και το βραχυκύκλωμα ηλεκτροφόρων καλωδίων.

Μέτρα που παίρνει το Τμήμα Δασών

Το Τμήμα Δασών εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δασικών πυρκαγιών το οποίο περιλαμβάνει τρεις βασικούς άξονες: την πρόληψη, την ανίχνευση και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών. Το εν λόγω σύστημα βελτιώνεται και αναβαθμίζεται συνεχώς σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν  και τις εξελίξεις της τεχνολογίας. 

Η συμβολή του κοινού

Ο κάθε πολίτης αυτού του τόπου πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι τα δάση δεν αποτελούν ευθύνη μόνο του Τμήματος Δασών αλλά περιουσία όλων. Η διαφύλαξη τους αποτελεί υποχρέωση και καθήκον όλων μας  ώστε  να παραδοθούν ακέραια στις επόμενες γενιές για να τα απολαμβάνουν και να τα χαίρονται. Γι΄ αυτόν ακριβώς το λόγο και θεωρείται επιβεβλημένη  η  συνεργασία όλων με τις αρμόδιες αρχές. Ιδιαίτερα δε, πρέπει να προσεχθεί η συμπεριφορά μας όταν βρισκόμαστε στο δάσος αλλά και στις καθημερινές μας δραστηριότητες. Πρέπει λοιπόν να αποφεύγουμε αλλά και να αποτρέπουμε κάθε ενέργεια που ενδεχόμενα θα προκαλέσει πυρκαγιά. Αν δε, διαπιστώσουμε καπνό  ή φωτιά, μέσα ή κοντά στο δάσος, τηλεφωνούμε αμέσως στο 1407 (τηλέφωνο αναγγελίας δασικών πυρκαγιών) ή στο 112.

 

Η Εβδομάδα Προστασίας των Δασών

Το Τμήμα Δασών με στόχο την υπενθύμιση, την ευαισθητοποίηση και την ουσιαστικότερη  συμμετοχή των πολιτών, κυρίως των νέων, στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την προστασία των δασών έχει καθιερώσει και διοργανώνει κάθε χρόνο την «Εβδομάδα Προστασίας Δασών». Φέτος η εβδομάδα αυτή καθορίστηκε για την περίοδο 8 μέχρι 14 Μαΐου.

Η φετινή αντιπυρική περίοδος, σε συνδυασμό με τους παράγοντες που συμβάλλουν στην έκρηξη και επέκταση των δασικών πυρκαγιών, καθιστούν και τη φετινή αντιπυρική περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη. Το Τμήμα Δασών δηλώνει ετοιμότητα ώστε να ριχτεί στη μάχη, καλύτερα οργανωμένο σε σύγκριση με τα τελευταία χρόνια. Είναι όμως ΒΕΒΑΙΟ, πως από μόνο του δεν μπορεί να πετύχει στο ακέραιο το μεγάλο στόχο για προστασία των δασών μας από τις πυρκαγιές. Η  συνεργασία και η αλληλοβοήθεια με όλες τις εμπλεκόμενες στη δασοπυρόσβεση Υπηρεσίες είναι  επιτακτική ανάγκη και είναι δεδομένη.  Το κλειδί της επιτυχίας όμως είναι και η δική μας συμπεριφορά. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις δραστηριότητες μας στο ύπαιθρο και ιδιαίτερα στις εξοχικές κατοικίες, αποφεύγοντας εντελώς τη χρήση φωτιάς  ή εργαλείων  όπως ηλεκτροσυγκόλληση και σμυριλιοτροχούς που παράγουν σπινθήρες. Επιπρόσθετα πρέπει να λάβουμε όλα τα ενδεικνυόμενα προληπτικά μέτρα γύρω από τις εξοχικές μας κατοικίες, τις ψησταριές, τους φούρνους, τυχόν αντλιοστάσια και ηλεκτροτουρμπίνες που ενδεχομένως διαθέτουμε, αφού και ο παραμικρός σπινθήρας είναι δυνατό να προκαλέσει μια μεγάλη πυρκαγιά. Όπου οι πιο πάνω εργασίες θα γίνουν με ανάθεση εργασιών σε τρίτους, αυτά πρέπει να γίνουν μόνο κάτω από τη δική μας επίβλεψη και καθοδήγηση. 

Η δική μας ευθύνη

 δική μας Η Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε τη σημασία των δασών για τον άνθρωπο και να γίνουμε άγρυπνοι φρουροί για την προστασία τους. Ιδιαίτερα σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, τα δάση είναι αναγκαία τόσο για την υγεία όσο και την ποιότητα της ζωής μας. Κάθε σπιθαμή δάσους που καίγεται σε συνδυασμό με τις κλιματικές αλλαγές που συντελούνται, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου, πιθανό να οδηγήσουν το νησί μας σταδιακά στην ερημοποίηση. Ας σταθούμε λοιπόν, όλοι μαζί, εμπόδιο στη συρρίκνωση του φυσικού μας πλούτου. Η προστασία του δάσους από τη φωτιά είναι ευθύνη όλων και απαιτεί τη συμβολή όλων.

 

 

 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ / Κλάδος Διαφώτισης http://www.moa.gov.cy/forest

 

 

 

 

 

          Copy (2) of White Border Logo                                                                                                          

 

 

18 Απριλίου 2023