Αποστολή δημοτών του Ιδαλίου στην Combs-la-Ville

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2023, 11:01

Αποστολή δημοτών του Ιδαλίου στην Combs-la-Ville

 

 

 

 

Στα πλαίσια του θεσμού διδυμοποίησης του Δήμου Ιδαλίου με τον Δήμο Combs-la-Ville στη Γαλλία, ομάδα δημοτών μας θα φιλοξενηθεί στην Combs-la-Ville κατά τις ημερομηνίες 29 ή 30 Ιουνίου μέχρι τις 6 ή 7 Ιουλίου 2023.

 

Τα μέλη της ομάδας που θα επισκεφτούν την Combs-la-Ville θα φιλοξενηθούν από οικογένειες Γάλλων. Στόχος αυτών των ανταλλαγών φιλοξενίας είναι η δημιουργία δεσμών φιλίας μεταξύ των πολιτών των δύο πόλεων, η γνωριμία του τρόπου ζωής, της κουλτούρας και του πολιτισμού τους.  Η ομάδα θα έχει την ευκαιρία να ξεναγηθεί σε αξιοθέατα της Combs-la-Ville και της ευρύτερης περιοχής, αλλά και σε σημαντικά αξιοθέατα του Παρισιού.

 

Τα έξοδα που θα επωμιστεί ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι το αεροπορικό του εισιτήριο και τα προσωπικά του έξοδα. Τα έξοδα εκδρομών και γεύματα που περιέχονται στο πρόγραμμα φιλοξενίας θα καλύπτονται από το δημαρχείο της Combs-la-Ville. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών.  Ανήλικο άτομο μπορεί να συμμετάσχει στην ομάδα αποστολής, νοουμένου ότι μέλος της ομάδας θα αναλάβει την κηδεμονία του καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

 

Παρακαλούνται όσοι Δημότες του Δήμου Ιδαλίου επιθυμούν να επισκεφτούν την Combs-la-Ville να επικοινωνήσουν με το  Πολιτιστικό  Τμήμα  του  Δήμου  στα  τηλέφωνα 22444892 ή 22444888, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023  για να συμπληρώσουν σχετική αίτηση.

 

Λόγω του περιορισμένου αριθμού ατόμων που μπορούν να συμπεριληφθούν στην ομάδα αποστολής (μέγιστος αριθμός 15 άτομα), προτεραιότητα έχουν αυτοί που ήδη φιλοξένησαν Γάλλους από την Combs-la-Ville και δεν έχουν συμμετάσχει ξανά σε αποστολή και όσοι θα συμμετάσχουν στο θεσμό για πρώτη φορά.  Σε περίπτωση περισσότερων αιτήσεων θα γίνει κλήρωση.

 

 

Από τον Δήμο Ιδαλίου

Έντυπα