ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δευτέρα, 02 Ιανουαρίου 2023, 10:43

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΑΤΟΜΩΝ  ΩΣ  ΒΟΗΘΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΟΓΚΩΔΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΣΤΟ  «ΠΡΑΣΙΝΟ  ΣΗΜΕΙΟ»

 

Ο Δήμος Ιδαλίου ενημερώνει τους δημότες του τα ακόλουθα:

 

Ένα πρόβλημα που έχει διαφανεί μέσα από τη μέχρι τώρα λειτουργία των «ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ» είναι η αδυναμία κάποιων πολιτών να μεταφέρουν τα απόβλητα τους εκεί  επειδή δεν διαθέτουν κατάλληλα οχήματα.

 

Το Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Λευκωσίας που έχει την ευθύνη λειτουργίας των «ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ» στην Επαρχία Λευκωσίας, δίνει τη δυνατότητα στον Δήμο μας να εφαρμόσει την υπηρεσία του «ΒΟΗΘΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ» για καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών μας.

 

Οι «ΒΟΗΘΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ»  θα είναι συγκεκριμένα άτομα, δημότες μας (ιδιώτες), οι οποίοι θα διαθέτουν τα προσωπικά τους οχήματα για εξυπηρέτηση όσων συνδημοτών μας επιθυμούν να μεταφέρουν τα ογκώδη απόβλητα τους ή τα φυτικά απορρίμματα τους στο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ», έναντι μιας προσυμφωνημένης αμοιβής μεταξύ των δύο εμπλεκομένων μερών.

 

Επειδή τα άτομα αυτά θα τύχουν της έγκρισης του Δήμου και θα τους δοθεί ειδικό μπλοκ με εισιτήρια εισόδου στο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ», ο Δήμος Ιδαλίου καλεί όσους δημότες επιθυμούν  να ασχοληθούν με την εν λόγω Υπηρεσία, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στον  Δήμο, συμπληρώνοντας τη σχετική δήλωση ενδιαφέροντος και επιβεβαιώνοντας  γραπτώς την έγκρισή τους για τη χρησιμοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων που είναι αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της Υπηρεσίας (πχ κινητό τηλέφωνο).  Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθευτούν τη δήλωση ενδιαφέροντος από το  Υγειονομικό Τμήμα του Δήμου.

 

Με τον καταρτισμό της λίστας με τα ονόματα των «ΒΟΗΘΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ» θα ετοιμαστεί ενημερωτικό φυλλάδιο και θα διανεμηθεί σε όλα τα σπίτια του Δήμου.  Επίσης θα δημοσιευθεί σχετική ανακοίνωση στην εφημερίδα ΔΑΛΙnews. 

 

 

 

Εκ του Δήμου Ιδαλίου