ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΣΚΥΒΑΛΩΝ

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2022, 18:27

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΣΚΥΒΑΛΩΝ

Τα Τέλη Σκυβάλων είναι ανταποδοτικό Τέλος και επιβάλλεται στον κάτοχο του υποστατικού. Ο Περί Δήμων Νόμος καθορίζει ανώτατα όρια του Τέλους για οικίες ως και για τις άλλες κατηγορίες υποστατικών. Το Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζει κάθε χρόνο το τέλος για κάθε κατηγορία λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα κριτήρια.

Τα Τέλη Σκυβάλων τα οποία επιβάλλονται σκοπό έχουν να καλύψουν τις πιο κάτω δαπάνες του Δήμου:

1)  Περισυλλογής σκυβάλων με σκυβαλοφόρα

2)  Δικαιώματα απόρριψης σκυβάλων στα ΧΥΤΥ ( Κόσιη )

3)  Εκμίσθωση ντίκερ και φορτηγών για σκοπούς καθαριότητας δρόμων, πεζοδρομίων και δημόσιων χώρων

4)  Κόστος Λειτουργίας Πράσινου Σημείου

5)  Αγορά υπηρεσιών για κόψιμο Χόρτων και καθάρισμα πεζοδρομίων και παγκέτων

6)  Καθαριότητα και συντήρηση Ανοικτών Δημόσιων Χώρων ( Νησίδες, κυκλικ.κόμβους κ.α)

7)  Καθάρισμα και Συντήρηση Χώρων Πρασίνου

8)  Αγορά υπηρεσιών για συντήρηση πάρκων

9)   Καθάρισμα Δρόμων με Σάρωθρο

10)     Μεταφορά και Απόρριψη Αδρανών υλικών σε αδειοδοτημένη μονάδα

    Οικίες

Ο Περί Δήμων Νόμος καθορίζει ανώτατο ύψος Τέλους Σκυβάλων €250 για κάθε οικία. Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα καθόρισε τις ακόλουθες κατηγορίες με τα αντίστοιχα τέλη σκυβάλων οικιών όπως παρουσιάζονται στο συνημμένο πίνακα.

Άλλες πληροφορίες

Η υποβολή ενστάσεων θα γίνεται μόνο με τους πιο κάτω τρόπους:

 

1.  Ηλεκτρονικά στην διεύθυνση accounts@dali.org.cy συνοδευόμενες με όλα τα δικαιολογητικά.

2.  Στο Κουτί στην είσοδο του Δήμου ( δίπλα από τις σκάλες ) κλειστές σε φάκελο συνοδευόμενες με όλα τα απαραίτητα αντίγραφα δικαιολογητικών που απαιτούνται για να δοθεί η οποιαδήποτε έκπτωση.  ( Τα αντίγραφα των δικαιολογητικών δεν θα ετοιμάζονται στα γραφεία του Δήμου).

3.  Έντυπα ενστάσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dali.org.cy

Έντυπα