• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Νέα & Ανακοινώσεις
  • ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗΣ ΙΔΑΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗΣ ΙΔΑΛΙΟΥ

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022, 10:48

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 22/2022

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗΣ ΙΔΑΛΙΟΥ

 

 

Ο Δήμος Ιδαλίου ζητά προσφορά για την αγορά υπηρεσιών για τη φροντίδα του πάρκου του Συνοικισμού Αυτοστέγασης του Δήμου Ιδαλίου, για την περίοδο από 01/01/2023 – 31/05/2024.

 

Προσφορές μπορούν να υποβάλουν μόνο φυσικά πρόσωπα ηλικίας από 20 μέχρι 65 ετών.  Νοείται ότι τα άτομα που θα υποβάλουν προσφορά θα πρέπει να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να είναι υγιή και αρτιμελή.  Μαζί με την προσφορά τους θα πρέπει να υποβάλουν το Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή εγγράφων του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο  τηλέφωνο 22444880 ή 99664929 κατά τις εργάσιμες μέρες ( Δευτέρα μέχρι Παρασκευή ) από τις 07:30-15:00 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: aloizides@dali.org.cy

 

Ο Δήμος Ιδαλίου δεν είναι υπόχρεος να αποδεκτεί τη χαμηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά.

 

Οι προσφορές να υποβληθούν μέσα σε κλειστό φάκελο στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 30/09/2022.

 

 

Από το Δήμο Ιδαλίου