ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Η Τοπική Επιτροπή Αιμοδοσίας Ιδαλίου, η Επιτροπή Υγείας Δήμου Ιδαλίου

και το Κέντρο Αίματος του Υπουργείου Υγείας, διοργανώνουν

εθελοντική αιμοδοσία για ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Δήμου μας.

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΩΡΑ 6:00-9:00 μ.μ.

Α’ Δημοτικό σχολείο Ιδαλίου

 

 

 

 

 

 

Η αιμοδοσία είναι αφιερωμένη

στη μνήμη του μικρού Λάμπρου Καλλένου.

 

 

 

 

 

 

 

 

Λόγω μεγάλης ανάγκης σε όλες τις ομάδες αίματος,

το Κέντρο Αίματος κάνει έκκληση στο κοινό και ιδιαίτερα

στους νέους μας, να ενισχύσουν την αιμοδοσία.

 

Οι αιμοδότες πρέπει να φέρνουν μαζί τους την κάρτα εθελοντή αιμοδότη.

Οι νέοι αιμοδότες θα εγγράφονται την ώρα της αιμοδοσίας για εξασφάλιση κάρτας αιμοδότη.

 

Κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας θα τηρούνται αυστηρά όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης

κατά της εξάπλωσης του Covid-19, με βάση τα πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας.

Στοιχεία Εκδήλωσης

Ημερομηνία: 07/12/2022, 18:00
Τοποθεσία: ΔΑΛΙ