ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου μέσα από την εκτέλεση των διαφόρων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της, έχει σαν στόχο τη διασφάλιση της Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής.

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες:-

1. η υγιεινή του περιβάλλοντος, η διερεύνηση και παρεμπόδιση της μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, η επιθεώρηση υποστατικών πώλησης / παρασκευής τροφίμων και δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών και η έκδοση, όπου απαιτείται, των σχετικών πιστοποιητικών, η εξέταση αιτήσεων για έκδοση σχετικών αδειών, η διερεύνηση παραπόνων σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία,

2. ο έλεγχος τροφίμων, υδατοπρομηθειών, αποχετεύσεων, σκυβάλων, κατοικίδιων ζώων, η καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών και η διατήρηση της γενικής καθαριότητας του Δήμου,

3. η εφαρμογή των Περί Δήμων Νόμου και Κανονισμών ή άλλων συναφών νόμων και κανονισμών που αφορούν την Υπηρεσία,

4. η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και αντικειμένων,

5. η έκδοση αδειών κατοχής σκύλων και ο έλεγχος των αδέσποτων σκύλων,

6. ο καθαρισμός οικοπέδων, η υγειονομική διαφώτιση των κατοίκων της περιοχής του Δήμου.

 

Επικοινωνία:

Ταχυδρομική διεύθυνση: Δημαρχείο Ιδαλίου

Γρ. Διγενή 20Α, Τ.Θ. 11025, 2540 Δάλι

Τηλέφωνα:  

Υγειονομικός Επιθεωρητής:  22 444894

Τηλεφωνικό Κέντρο:  22 444888

Τηλεομοιότυπο (fax):  22 444889

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it